• Hvis Ingmar Ljones og regjeringspartiene er for å gi støtte til gassbusser, må de stemme for det, sier Sylvia Brustad.

I går sa Ingmar Ljones, som sitter i Stortingets energi— og miljøkomité for KrF, til BT at flertallet i komiteen var for at gassbusser skal fritas for CO2-avgift og at det skal gis innkjøp til gassbusser og fyllestasjoner.

Sylvia Brustad fra Ap, mener Ljones ikke har dekning for dette.

— Vi har foreslått at Stortinget ber regjeringen videreføre, utvide og sette i gang nye prosjekter med gassbusser. I en introduksjonsfase må det gis investeringsstøtte til kjøp av busser og fyllestasjoner. Gassbusser gis fritak for CO2-avgift. Dette fikk ikke flertall, Ljones og regjeringspartiene stemte mot, sier saksordfører Sylvia Brustad (Ap).

Hun er også overrasket over at regjeringspartiene ikke stemte for Aps og Sps forslag om å gi økonomisk støtte til rederiene som byttet ut konvensjonelle ferger med gassdrevne ferger og å gi lengre konsesjonsperiode for de aktuelle strekningene.

— Ljones stemmer for å utrede dette, men det er ingen tvil om at på strekningen Halhjem-Sandvikvåg vil gassferger gi stor miljøgevinst, sier hun.

Ingmar Ljones mener både gassbusser og gassferger på Vestlandet er godt nok ivaretatt av flertallet i komiteen.

— Aps forslag ville vært en blankofullmakt til alle som ville starte med gassbusser. Det vi stemte for, og som Ap var med på, var å videreføre inngåtte avtaler om statlig støtte til gassbusser og fyllestasjoner, og å sørge for at CO2-fritaket ble opprettholdt, sier Ljones.