I et brev til partiets sentrale ledelse ber han sentralstyre/landsstyre vurdere om det bør kalles inn til et ekstraordinært landsmøte straks etter at fylkesårsmøtene er avholdt i februar/mars.

Han mener at det ekstraordinære landsmøtet bare bør behandle to saker, om partiet skal ha delt lederskap eller ikke og valg av ledelse.

— Under møtet kan gjerne Thorbjørn og Jens innlede til debatt om programarbeidet, slik at vi som utsendinger kan få sagt hva vi mener om grunnlaget for det videre programarbeidet, mener Kloster.

Kloster skriver at striden om lederspørsmålet ikke er bra for partiet. Han er redd for at motsetningsforholdet mellom tradisjonelt gode partifeller kan utvikle seg til ren konflikt.

— Jeg er redd vi bare har sett begynnelsen på den strid som nå bygger seg opp, skriver han.

(NTB)