Etter at bystyret med knappest mulig flertall (34 mot 33 stemmer) vedtok å utsette behandlingen av reklameavtalen med Clear Channel, har det vært økende uro i Arbeiderpartiet. Et stort mindretall i bystyregruppen — seks av femten - er negative til avtalen som har femten års bindingstid.

Representantskapsmøtet i partiet er tvunget til å drøfte saken 13. oktober, etter at minst femten medlemmer har krevd dette skriftlig. Avtalen mellom Clear Channel og kommunen har hittil ikke vært behandlet på høyt nivå i partiet, bortsett fra i gruppemøtet like før bystyremøtet mandag.

- Mange følelser

Men lederen i Arbeiderpartiet i Bergen, Eirik Aarek, sier til BT at denne følsomme saken uansett ville ha blitt tatt opp i partiets øverste organ, uavhengig av underskriftsaksjonen.

— I utgangspunktet har jeg stilt meg bak avtalen, men jeg skjønner godt at mange er kritiske når det gjelder omfanget. Men vi må også se på hva vi får igjen. Det er på den annen side mange følelser her, og jeg vil ikke ha problemer med det om partiet bestemmer seg for å innta et annet standpunkt, sier Aarek.

Håper at Ap snur

Jan Kristoffer Mathiassen og Eilert Jan Lohne er begge blant skeptikerne i Aps bystyregruppe. Mathiassen sier til BT at han har godt håp om at partiet ombestemmer seg når representantskapet gjennomfører sin form for «høring». For ham er det langt på vei et ideologisk spørsmål om man skal si ja eller nei til å la reklame finansiere viktige fellesoppgaver.

Lohne sier det slik: - I prinsippet er jeg kritisk til denne type avtaler som bare fremmer økt kjøpepress. Å gi bort byrommet for femten år til en kommersiell aktør har mange negative sider.

Slik det nå ser ut vil bystyret rekke å behandle reklameavtalen på nytt under møtet 24. oktober. Bystyredirektør Roar Kristiansen opplyser at det er berammet høring 11. oktober, og komité for miljø og byutvikling er innkalt til ekstraordinært møte 20. oktober for å drøfte avtalen enda en gang.

Nøkkelen hos Venstre?

Men skulle Ap snu etter representantskapsmøtet, er det i utgangspunktet likevel flertall for reklameavtalen, ettersom Frp, Høyre og KrF har flertall i bystyret sammen med Venstres to representanter.

Den ene av dem, Gyri Skre, setter likevel ord på Venstres dilemma:

— Snur Ap, må vi ha en ny diskusjon hos oss. Blir Venstre tungen på vektskålen, må vi tenke oss nøye om.

Skre nevner både positive og negative sider ved avtalen. Bygging av toaletter og tilbudet på bysykler er blant de positive, mens den største ulempen er den lange bindingstiden for reklameavtalen.

Anders Skoglund, som er Venstres gruppeleder, sier på sin side at «vi i Venstre har samme lunkne holdning som Arbeiderpartiet. Vi har vært i tvil, men har falt ned på et ja.»

— Det som kommer frem under høringen vil være avgjørende for hvor Venstre lander, dessuten vil vi legge vekt på de argumenter Arbeiderpartiet bruker for eventuelt å snu, sier han.