Aps kvinnepolitiske talskvinne Karita Bekkemellem Orheim og SVs justispolitiske talskvinne Inga Marte Thorkildsen sier at dette problemet er en av de viktigste utfordringene vi står overfor.

— Det er åpenbart at vi ikke er kommet langt nok i arbeidet med å ta hånd om kvinner som blir utsatt for vold, mener Karita Bekkemellem Orheim.

— Dette er skader som forplanter seg gjennom generasjoner. Problemet må inn i grunnutdanningen til de fagfolkene som kommer i kontakt med voldsofre: Barnevern, skole, førskole, helsevesen og politi, sier Inga Marte Thorkildsen til NTB.

- Forsøkt å løfte

Thorkildsen sier hun har forsøkt å løfte kvinnevoldstemaet inn i valgkampen, men at hun foreløpig ikke har møtt noen interesse i mediene.

— Vi ønsker at det opprettes familievoldskontorer i alle kommuner og at det gis friske midler øremerket dette arbeidet, sier Thorkildsen.

Bekkemellem Orheim synes det mest oppsiktsvekkende med rapporten som Amnesty la frem torsdag, er at en del av kommunene ikke synes dette er noe problem.

— Det viser at vold mot kvinner ikke har den plass i samfunnet som temaet burde ha, sier Bekkemellem Orheim til NTB.

Hun mener det er veldig bra at Amnesty tar tak i problemene, men at det egentlig burde være en oppgave for et departement.

— Vi ser fortsatt hvor lavt disse problemene prioriteres innen politiet. Vi må ha en justispolitikk som tar kvinnevold på alvor, understreker Bekkemellem Orheim.

— En koordinator i politiet er ikke nok. Det må bygges opp kompetanse, og vi må ha en klar policy på at kvinnevold skal prioriteres, mener hun.

Sosial arv

Thorkildsen er også veldig glad for at Amnesty nå forsøker å sette saken på dagsordenen.

— Hver uke rammes rundt 1000 kvinner og 2000 barn. Dette er en sosial arv som vi må ta alvorlig. Hvis det hadde vært en sykdom som rammet så mange, ville det blitt slått full epidemialarm. Men volden foregår i den private sfære i familien og overlates derfor til politiet. Vi mener også helsevesen og barnevern må komme inn, sier Thorkildsen. NTB