— Vi vil gjøre det vi kan for å bekjempe et slikt usosialt forslag. En økning på tusen kroner er veldig mye. Regjeringen satte frem det samme forslaget i fjor, men det ble klart avvist. Det er ingen grunn til at noe annet skal skje i år, sier Aps helsepolitiske talsmann Bjarne Håkon Hanssen til NTB.

Han tar det forbehold at han ennå ikke har sett noe forslag, og at han bare uttalelser seg på bakgrunn av et avisoppslag.

Det er VG som lørdag skriver at Bondevik-regjeringen vil foreslå kraftige økninger i egenandeler til lege og medisiner i statsbudsjettet om fire uker.

- Kynisk

Heller ikke Fremskrittspartiet vil støtte noe forslag om økte egenandeler. Nestleder Siv Jensen sier til NRK at det overhodet ikke blir aktuelt å være med på noe slikt.

Assisterende generalsekretær Jarl Ovesen i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FO) sier at Bondevik-regjeringen fører en kynisk egenandelspolitikk som går på helsen løs.

— De som fra før har små marginer, går en tøff fremtid i møte. Allerede i dag har vi et skyhøyt nivå på egenandeler. Mange storbrukere av helsetjenester - først og fremst kronisk syke - har allerede vanskeligheter med å betale de nødvendige medisiner og helsetjenester. Med regjeringens forslag vil dette forverre seg ytterligere, sier Ovesen.

500 millioner

Ifølge flere regjeringskilder vil forslaget gi mer enn 500 millioner kroner i økte inntekter til staten. Samtidig vil regjeringen foreslå et kutt i formuesskatten på anslagsvis 600 millioner kroner, ifølge avisen. Kildene sier at forslaget er nær identisk med fjorårets statsbudsjett. NTB