- Dette handler om å bruke politisk og faglig skjønn. I de tilfellene der vi har sagt ja finnes det gode grunner for det, sier Thor Brekkeflat (Ap) medlem i komité for miljø- og byutvikling.

I dag vil komiteen gi Trond Mohn lov å bygge ny pensjonistbolig på Milde, bare 25 meter fra sjøen. Ap, Frp og Pensjonistpartiet har bestemt seg for å gi Mohn nødvendig dispensasjon. Samlet har de tre partiene åtte stemmer og flertall. Høyre tar formelt stilling til saken i dag, men fraksjonsleder Hans Edvard Seim sier han vil anbefale sin partifeller å si ja.

KrF vil i likhet med Byrådet si nei.

Nei, nei, nei
Til vanlig er Ap mer restriktiv enn høyresiden med å bryte byggeforbudet 100 meter fra sjøen. Bare i løpet av mai og juni sa Ap nei i seks ulike tilfeller:

* En grunneier i Myntevikveien i Ytrebygda søkte om å få skille ut en tomt for å bygge naust i et allerede etablert naust-miljø. Ap stemte mot.

* I Olsvik søkte en grunneier om å få legge ut flytebrygger av betong for å dempe bølger fra den økende skipstrafikken. Ap stemte mot.

* En hytteeier på Garnestangen søkte om å få bygge garasje i tilknytning til hytten. Ap stemte mot.

* Den samme hytteeieren på Garnestangen fikk også nei fra Ap på en søknad om å bygge naust.

* En hytteeier på Grimseid ville ha påbygg på hytten sin, som ligger ved sjøen. I komiteen sa Ap nei.

* På Søreide søkte en grunneier om å få skille ut en tomt for å bygge bolig. Tomten ligger i 100 meters beltet, men har tidligere vært bebygget. Ap gikk mot.

Sa ja til Odfjell
Thor Brekkeflat mener han enkelt kan begrunne partiets standpunkt i disse sakene:

- Har dere gått like grundig inn i disse sakene som i Mohns?

- I samtlige saker har hele eller deler av gruppen vært ute og sett på forholdene før vi bestemte oss.

- Hva skiller disse sakene fra nybygget til Mohn?

- Det handler om skjønn, rett og slett. I Mohns tilfelle mener vi at nybygget ikke ødelegger friområdet. Plasseringen av villaen i et søkk er mindre skjemmende enn å bygge på den gamle villaen.

- Denne argumentasjonen forutsetter at Mohn ville fått ja til å bygge om det gamle huset, men dette ligger jo også i 100-metersbeltet?

- Det har jeg ikke sagt at han hadde.

- Ville det vært vanskelig for Ap å si nei til Mohn som har ytt så raust for byens idrettsliv og forskning og i tillegg støttet partiet?

- Med hånden på hjertet, nei. Nettopp fordi han har bånd til partiet har vi behandlet saken grundig med to gruppemøter og befaringer, sier Brekkeflat og legger til:

- Vi sier også ja mange ganger. Som politikere er det vår oppgave å utøve skjønn. Hvis vi slavisk skulle fulgt regelverket, kunne vi nedlagt hele komiteen, sier Brekkeflat.

Brekkeflat viser til at Ap ga en annen av byens rike familier lov å bygge i strandkanten av Nordåsvannet. I den saken het søker Johan Oddvar Odfjell, sønn av Dan Odfjell, som ikke har bånd til partiet. - Bygget til Odfjell har klare paralleller til Mohns nye villa, sier han.