Trond Giske anklaget Clemet og Bondevik-regjeringen for å ha skåret ned på bevilgningene til kommunene etter at de overtok for to år siden. Dette har ført til at kommunene sier opp lærere for å spare penger. Høyre ble anklaget for å svikte valgløftene om å satse på skolen.

— Det er ikke mulig å tro på disse løftene. For to år siden sa Høyre "skatt og skole", på de to årene er det blitt 20 milliarder kroner i skattelette og null til skole, med nedskjæringer i mange kommuner, sa Trond Giske.

Tar tid

Utdanningsminister Kristin Clemet understreket at det tar tid å gjennomføre mange av tiltakene for å få en bedre skole, for eksempel bedre utdanning og etterutdanning av lærere. Hun sa også at det ikke er noen direkte sammenheng mellom ressursbruken og elevenes læring, men lovet mer penger til skolebygg og bedre kommuneøkonomi.

Giske spurte om hun ikke har skamvett:

— Du sitter her og sier at nå skal kommunene få penger. Du har sittet i to år som statsråd og sultefôret kommunene så KrF-ordførere har ropt om hjelp, sa han.

Lokalpolitikere som deltok i debatten på TV 2 var også skeptiske til rikspolitikerne. Ordførere fra regjeringspartiene har sagt opp lærere og skåret ned på andre deler av skolebudsjettet, og skyldte blant annet på at kommunene ikke har fått nok penger til å betale for lærernes lønnsløft.

Ydmyk Lilletun

En annen tidligere utdanningsminister, Jon Lilletun (KrF), erkjente at mange av hans eget partis ordførere har sagt klart fra om at kommuneøkonomien er for dårlig. Derfor er en bedring av kommuneøkonomien prioritet nummer 1 for Kristelig Folkeparti, sa Lilletun.

Kristin Clemet anklaget de andre partiene for å svartmale forholdene i skolen. Da tente Trond Giske:

— Her er en brosjyre fra Høyre. Den sier at at en av fem elever ikke kan lese og skrive. Da kan du ikke beskylde oss for å svartmale. Det sitter ordførere i 435 kommuner og skjærer ned på budsjettene, sa han.

TV 2s seere hadde øyensynlig ingen tiltro til politikerne: Av dem som ringte inn, var det 93 prosent som ikke stolte på politikernes skoleløfter.