Torsdag neste uke skal Arbeiderpartiet i Bergen avgjøres sitt sin på bybanetraseen. Det skjer på representantskapmøtet hvor 149 personer har stemmerett. I onsdagens papir-BT gikk Bergen AUF ut mot Bryggen-alternativet. Med sine 31 stemmer går de inn for tunnel. Også Bergenhus Ap, med elleve stemmer, vil ha tunnel.

Ikke svart

Verken leder for Arbeiderpartiet i Bergen, Marte Mjøs Persen, eller leder for bystyregruppen, Harald Schjelderup, har tidligere ønsket å flagge sine standpunkt før møtet. Nå tar de imidlertid begge bladet for munnen. Og de har helt forskjellig syn.

Mjøs Persen, sier hun ikke har konkludert på alle trasévalgene. Men i sentrum har hun landet.— Jeg er for en bybane over Bryggen, rent personlig. Da forblir vi tro mot den opprinnelige tanken til Bybanen, nemlig at den skal være synlig i bybildet.

Må være synlig

Persen er selv kollektivbruker, og mener at for å få nye kollektivbrukere, altså en overgang fra bil til bane, må den være mest mulig synlig i bybildet. Hun påpeker behovet for å sende banen helt til Vågbsotn, for å få med flere befolkningsområder i nord.

— Og Bybanen må være synlig i gatebildet. De som skal lokkes over fra bilen til banen må se at Bybanen kommer ofte, at den er presis, og at den har et fortrinn i kjørebanen. Etter at Bybanen kom i Bergen, så må jeg bare si at det er noe av det flotteste vi har i bybildet.

Må løse konflikter

Hun erkjenner at flere konflikter med det historiske Bergen må løses på vei nordover. Men hun er overbevist om at de finner en løsning. At hun nå flagger sitt syn tror hun ikke vil påvirke medlemmene i lokallaget.

— Jeg tror de fleste har gjort seg opp en mening om dette. Og flere kommer til å delta i debatten vi skal ha neste torsdag. Det er to syn i Ap i Bergen, og de vil komme til syne.

Ville vente

Harald Schjelderup sier planen til han og Mjøs Persen var å vente, men da AUF gikk så tydelig ut, bestemte de seg for å gå ut for å vise at begge syn er legitime i partiet. Han er klar på sitt ønske om å verne Bryggen.

— Som gruppeleder skal jeg følge opp det partiet bestemmer neste torsdag, også om mitt personlige syn ikke vinner frem. Men selvsagt ønsker jeg at det blir flertall for tunnel i sentrum, både i Ap og ikke minst i bystyret.

Schjelderup mener Bybanen først og fremst skal være et effektivt transportmiddel, som skal være et reelt alternativ til privatbilen. Han mener Bryggen bør være fri for både bybane og bil. En løsning som ikke skyver trafikken opp i Øvregaten og Nye Sandviksvei etterlyses av gruppelederen.

— Jeg kjøper ikke argumentet om at bybane over Bryggen gir best mulighet til å skape et blfritt Bryggen. Det skal vi som ønsker både bybanetunnel og en trafikkfri Bryggen vise.

Bryggen-motstander

Stortingsrepresentant Ruth Grung har jobbet med bybanen som komiteleder i KMBY og som leder av fylkestingsgruppen. Hun stiller på neste torsdags møte, og mener Bybanen først og fremst skal løse transportutfordringer og åpne opp nye byutviklingsområder.

— Det er ikke et turisttog vi skal ha. Bergen har et lite kompakt sentrum og Torget – Bryggen er et av våre viktigste vrimleområder, som vi må ta vare på. Bybanen bør gå rask fra sentrum til Sandviken, samtidig som sentrum utvikles til et attraktiv sykkel og gåområder.

Hun mener utredningsarbeidet som er gjort i forkant er elendig, og gir et svært dårlig beslutningsgrunnland.

— Jeg har forundret meg over hvorfor man ikke har utredet en løsning der Bybanen svinger opp mellom Sparebanken og Rådhuset og evt gå i kulvert under Nygaten og deretter rett i fjell til Sandviken. Parkeringsplassen bak Rådhuset er en ypperlig plass for hovedstopp i sentrum. Banen ville ha gått hurtigere, blitt billigere og vi hadde sluppet alt gravearbeid i et sårbart sentrum.

Hun mener det fortsatt er mulig å gi en ny bestilling på deler av banen parallelt med detaljregulering på det som er bestemt.

Flagger synet sitt

Onsdag ettermiddag kom også en annen Ap-topp frem med sitt standpunkt.

"Da er debatten i åpent lende og det må være greit å flagge hva jeg vil gå inn for. Ja til bil og banefri Bryggen!" skrev Geir Dale på Twitter klokken 16.40.

Dale er medlem av komite for miljøutvikling, som er komiteen som skal behandle saken før den går til avstemning bystyret. Den avstemningen skjer trolig 22. januar, men mye vil avklart etter partienes interne møter de neste ukene.

Nå avgjøres snart trasévalget for Bybanen. Hva mener du?

FOR BRYGGEN: Marte Mjøs Persen mener Bybanen må være synlig. Derfor vil hun ha den på gategrunn gjennom sentrum, og foran Bryggen på vei nordover.