— Slik jeg har tolket signalene som er kommet inn, vil både styret og representantskapet stemme nei til avtalen, sier Aarek.

Utspillet fra Aarek er nok en uventet vending i den opphetede debatten om byromsreklame i Bergen. Da bystyret skulle gjøre endelig vedtak i september, klarte motstanderne å få saken utsatt med en stemmes overvekt.

Hvis Ap nå snur, krymper flertallet for avtalen. Presset øker dermed på Venstre og Pensjonistpartiet som havner på vippen.

Regjeringen avgjorde

— Mye avhenger av oss nå. Vi må tenke oss nøye om, sier Venstres gruppeleder i bystyret, Anders Skoglund.

Torsdag inviterer partiet alle medlemmer til å si sin mening før bystyregruppen har det endelige ordet.

— Det er ulike oppfatninger blant medlemmene våre, og det er viktig å lytte til råd, sier Skoglund.

Han vil ikke røpe om partiet, som var for avtalen i september, er blitt mer eller mindre i tvil den siste tiden. Pensjonistpartiet skal også snart møtes og diskutere avtalen.

Avgjørende for Ap-lederen i Bergen ble formuleringen i de rød-grønnes regjeringserklæring om å begrense kommersialiseringen av det offentlige rom.

Mer inntekter til byen

— Her mener jeg det er kommet inn et moment som vi skal ta på alvor. For meg er det uinteressant hvilket parti det er som har fått dette inn i avtalen. Så lenge partiet sentralt og Jens Stoltenberg går for dette, vil det være merkelig at jeg som leder i et av de største kommunelagene ikke støtter det, sier Aarek.

Selv har han tidligere stemt for avtalen, ut fra et argument om dårlig kommuneøkonomi.

Løftene fra den nye regjeringen betyr over 200 millioner mer i årlig inntekt for Bergen kommune. Det bør bedre muligheten for kommunen til selv å bygge toaletter og vedlikeholde leskur, mener Aarek.

Pensjonistpartiet skal behandle saken på et gruppemøte torsdag. Der skal Clear Channel presentere avtalen, før partiet bestemmer seg.

- Flere må tenke mer

SV er motstander av Clear Channel-avtalen. Oddny Miljeteig mener flere partier bør tenke seg om enda en gang.

Spesielt mener Miljeteig KrF må gå i seg selv, og si nei til avtalen ut fra moralske og etiske grunner.

— Hvordan KrF har samvittighet til å si ja til Clear Channel, er uforståelig for meg. De bagatelliserer de etiske sidene ved avtalen helt fullstendig, sier Oddny Miljeteig (SV).

KrFs gruppeleder Kristian Helland sa nylig til Bergens Tidende at han ikke likte Clear Channels såkalte bibel, men at det ikke endrer KrFs ja til Clear Channel-avtalen.

-Helland sier jo at «det er det samme for oss hvem de er, bare avtalen er grei». Det er uforståelig for meg, sier Miljeteig.

FORSØPLING? Hvis Ap snur i synet på Clear Channel-reklame, krymper flertallet for avtalen. Presset øker dermed på Venstre og Pensjonistpartiet som havner på vippen. ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND