Den omstridte, men erfarne politikeren var utvilsomt forberedt på at han kunne få hard medfart når de lokale partilagene i Bergen ga seg i kast med prøvenominasjonen foran kommunevalget neste år.

Tystad er ikke engang med på listeforslaget verken fra Sentrum Arbeidersamfunn, Bergen Arbeidersamfunn, Sosialdemokratisk forum, Arbeiderpartilaget Tafo, Folkets Hus partilag eller Jernbanepersonalets partilag. Bare i sitt eget lokallag, Sandviken Arbeidersamfunn, er han tatt med på listeforslaget.

— Har ikke engasjert meg

— Jeg har ikke engasjert meg i nominasjonsdebatten, så nå får denne prosessen gå sin gang. Derfor har jeg ingen kommentar, sier Trond Tystad til Bergens Tidende.

Neste år har han seksten år bak seg i bystyret. I en stor del av denne perioden har han også vært medlem av formannskapet. Han kan for øvrig se tilbake på syv år som heldagspolitiker, etter at han i 1995 ble kommunalråd.

Tystad er utdannet ingeniør, og arbeidet i Sivilforsvaret før politikken oppslukte ham helt.

Men det er langt frem før nominasjonsprosessen er over. Drøyt tretti partilag, inkludert AUF-lagene, har frist til 7. oktober med å sende inn forslag på hvordan Arbeiderpartiets liste bør se ut neste år. Deretter skal nominasjonskomiteen sende ut et førsteutkast til liste. Endelig nominasjon skjer først på representantskapsmøte i februar.

Svekket posisjon

I de interne stridighetene i partiet som ble brettet ut for åpen scene utover våren svekket utvilsomt 37-årige Tystad sin posisjon, både ved å tape kampen om nestledervervet i fylkesorganisasjonen og fordi han knyttet seg sterkt til AUF som på sin side provoserte ledelsen i partiet.

I lokalpolitikken i Bergen har det også vært vel kjent at samarbeidsforholdet til byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen og den lokale partilederen Ruth Grung har skrantet stygt.

Selv om Tystad har skjøvet mange fra seg, erkjenner så å si alle at han er blant de aller dyktigste kommunalpolitikerne Arbeiderpartiet har for tiden. Det er derfor atskillige som har vanskelig for å begrunne overfor BT hvorfor han bør skiftes ut.

Advarsel til Strøm-Erichsen

Foreløpig kan det se ut som om enkelte partilag også har ønsket å gi Strøm-Erichsen en advarsel, av grunner som er mindre kjent. Både Sentrum Arbeidersamfunn, Bergen Arbeidersamfunn og Arbeiderpartilaget Tafo demonstrerer ved å foretrekke den frittalende og hardtslående Eilert Jan Lohne på topplassen.

Derimot mener både Sosialdemokratisk forum, Sandviken Arbeiderpartilag, Folkets Hus partilag og Jernbanepersonalets partilag at Strøm-Erichsen skal stå på toppen av listen.

Det har vakt en viss oppsikt i partikretser at Eilert Jan Lohne (60) seiler så sterkt i medvind denne gang. Ved tidligere nominasjonsrunder har universitetslæreren vært skjøvet systematisk til side. Men takket være kumuleringsaksjoner har han mer enn én gang skaffet seg et sete i bystyret.

Denne gang ser det ut til å bli vanskelig å holde ham nede. Fortsetter nominasjonstendensen slik den har startet, tyder mye på at han blir blant de kumulerte.

OMSTRIDT: Seks av syv partilag i Bergen har vraket Trond Tystad i nominasjonskampen i Ap.<p/> ARKIVFOTO: EIRIK BREKKE
FOTO: EIRIK BREKKE