Ruth Brudvik og Natacha Vallebona Rivera er fortsatt skuffet over den skrale uttellingen kvinnene i Arbeiderpartiet fikk ved regjeringsdannelsen. Det skal ikke skje om igjen, forsikrer de to som er kvinnepolitiske ledere i Ap i henholdsvis Hordaland og Bergen.

Brudvik hadde hovedæren for at partiet på landsmøtet i vår programfestet at alle verv skulle fordeles fifty-fifty mellom menn og kvinner. Det var hun som på vegne av det kvinnepolitiske styret i Hordaland tok initiativet. Men det er likevel ikke nok om matematikken er i orden, som hun sier.

– Vi vil ha reell del av makten. Og ser vi oss omkring i kommunene, oppdager vi at de mest attraktive vervene ofte går til menn. Derfor vil vi ikke sitte tafatt, men ta ansvaret med å rette på skjevhetene, sier Ruth Brudvik. Bevisstgjøring

– Vi nøyer oss ikke med 50 prosent av vervene. Vi vil ha 50 prosent av makten. Det er for eksempel forskjell på å bekle de viktige stillingene som statssekretærer og rådgiverstillingene, sier Natacha Vallebona Rivera som selv har en del års erfaring som lokalpolitiker. Etter et par perioder i bystyret er hun nå medlem av fylkestinget i Hordaland.

Det er grundig skolering og bevisst rekruttering som er løsningen, og dette skal skje i flere trinn:

Første målet er lokalvalgene i 2007. Da gjelder det å ha dyktige og selvbevisste kvinner klar til å tre inn i ledende verv og posisjoner. Dernest er stortingsvalget om fire år styrkeprøven. Enten det blir fortsatt regjeringsmakt eller ikke skal partiet bli nødt til å gi kvinnene mer innflytelse enn de fikk denne gangen.

Brudvik forteller til BT at det kvinnepolitiske styret allerede har arrangert et seminar i Skånevik for å bevisstgjøre og dyktiggjøre kvinner til å ta på seg viktige verv. I helgen er det nytt seminar i Bergen, og like over nyttår kommer den tredje kvinnesamlingen. Belastning på de få

Natacha Vallebona Rivera mener at det ofte er en viktig forskjell på holdning hos kvinner og menn, og hun forklarer dette slik i samtale med BT:

– Gutter har lettere for å si ja, enten de er kvalifisert eller ei. Våre seminarer skal bl.a. ta sikte på å gjøre kvinner mer trygg på seg selv, slik at når de sier ja til å påta seg større oppgaver, så vet de med seg selv at de mestrer dette. Ved kommunevalget om to år skal vi derfor greie å mobilisere flere dyktige kvinner enn tidligere, mener hun.

Ruth Brudvik nevner at det omkring i mange kommuner i Hordaland er en stor skjevhet når det gjelder fordelingen av kvinner og menn i de politiske vervene. Det gjelder ikke minst tunge verv som er fordelt etter kommunevalget.

– Et annet problem er at en del kommuner lider av at altfor få kvinner er aktivt med. Dermed blir belastningen på dem tilsvarende stor, sier hun.

– Er det de gamle knarkene som er bøygen i Arbeiderpartiet?

– Ikke alltid. Vi har allierte også hos den eldre garde. Det er mye vanetenkning å kjempe mot. Enkelte er for eksempel i tvil om kvinner som er ferske i partiet er kvalifisert for krevende verv, fortsetter Brudvik.

ØNSKER MER MAKT: ¿ Når vi ser oss omkring i kommunene, oppdager vi at de mest attraktive vervene ofte går til menn. Derfor vil vi ikke sitte tafatt, men ta ansvaret med å rette på skjevhetene, sier kvinnepolitisk leder i Hordaland Arbeiderparti, Ruth Brudvik.ARKIVFOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN