— Situasjonen er nå slik at universitetet må reduserer på aktiviteten ved odontologien i Bergen. Dette skjer i en periode der vi skulle trappe opp utdannelsen av tannleger, sier stortingsrepresentant og leder for Hordaland Arbeiderparti, Per Rune Henriksen.

I Stortingsmeldingen om tannhelsetjenesten som passerte Stortinget i vår er målet:

  • Et bedre tannhelsetilbud til befolkningen både når det gjelder allmenn- og spesialisttjenester.
  • Bedre distriktsmessig spredning av tannhelsetjenestene med regionale kompetansesenter.
  • Mer klinisk forskning.

— Disse målene kan ikke nås uten at universitetet har tilstrekkelig undervisnings- og forskningskapasitet innen odontologi, sier Henriksen.

Odontologibygget har i flere år stått øverst på prioriteringslisten for statlige undervisningsbygg. Derfor var skuffelsen svært stor da det i statsbudsjettet ikke var penger til nytt bygg. Uten et nytt bygg kan utdanningskapasiteten på tannleger fort bli halvert.

Før det kan reises nytt bygg må det gamle PKI-bygget på Årstad rives. Det har stått tomt i fire år.

— Hordaland Arbeiderparti krever at det blir satt av penger til riving av PKI-bygget i 2008, slik at vi kan komme i gang med byggingen i 2009, sier Henriksen.