— Skal vi gå inn i diskusjoner med byrådspartiene vil vi legge stor vekt på at byrådet opptrer samlet. Dette er en så viktig sak for byen at det nest største partiet ikke kan ikke sette seg på sidelinjen. De er tross alt en del av byrådet, sier Arbeiderpartiets gruppeleder Terje Ohnstad.

Splittet byråd

I løpet av få dager må byrådet avgi innstilling i saken om å øke bompengene for å få penger til forlengning av Bybanen og ferdigstillelse av Ringvei vest. Det må til om ikke de to viktige prosjektene skal stoppe opp på henholdsvis Nesttun og i Fyllingsdalen.

**Les også:

Byrådslederen: — Lite konstruktivt**

Mandag måtte byrådspartiene utsette et fellesmøte for partienes bystyremedlemmer fordi byrådet ikke hadde noe å legge frem. Og byrådsleder Monica Mæland kunne overfor BT i går ikke garantere at byrådet ville stå samlet bak en innstilling til bystyret.

Frps halmstrå

BT er kjent med at flere av Frps bystyremedlemmer ikke vil støtte et forslag om å forlenge Bybanen ved hjelp av mer bompenger. Sentrale medlemmer av bystyregruppen viser også til byrådsplattformen.

I denne forplikter byrådspartiene seg til å lage reguleringsplan for Bybanen til Lagunen. Finansieringen skulle staten ordne, og det kan være Frps halmstrå for ikke å støtte en bompengeøkning.

Ap hopper av

Men Arbeiderpartiet vil ikke godta at Frp stemmer imot.

— Dersom vi stopper arbeidet med Bybanen på Nesttun og lar Ringvei vest bli en halvring mellom Dolviken og Sandeide, vil det koste uhorvelig mye penger å starte opp igjen senere. I tillegg kan vi sannsynligvis skyte en lang pil etter Skansetunnelen, sier Ohnstad.

— Skal vi få Stortinget til å støtte vår søknad om å øke bompengene og forlenge innkrevingstiden, må vi ha bred tilslutning i bystyret.

— Er ikke dette bare et forsøk fra Arbeiderpartiet på å presse Frp til å stemme for noe de egentlig er imot?

— Byrådet som kollegium må stå sammen i denne saken fordi det er en så viktig sak for bysamfunnet. Er det splittelse i byrådet har vi en dårligere forhandlingssak i forhold til staten, sier Ohnstad.

Frp har støttet bompenger

Han sier Frp ikke har hatt noe problemer med å støtte bompengeprosjektet Oslo-pakke 3, heller ikke bompengeinnkreving for ny E39 mellom Os og Bergen.

— Det virker som at der Frp er kommet i posisjon, der innser de nødvendigheten av å inngå avtaler om bompenger. Det må de kunne gjøre i Bergen og.

Skulle Arbeiderpartiet nekte å forhandle med et splittet byråd, blir det ikke flertall i bystyret for en søknad om å øke bompengene. Da stopper Bybanen på Nesttun inntil videre. Presset på om Arbeiderpartiet er villig til å gå så langt som til å risikere Bybanens fremtid, svarer Ohnstad:

— Det vil vi måtte ta en intern diskusjon på når så langt kommer, men vi vil stille som krav at i en forhandlingsrunde må byrådspartiene stå samlet, fastholder Ohnstad.

PRESSER FRP: Arbeiderpartiets Terje Ohnstad viser til at Frp i posisjon har støttet flere store bompengeprosjekt i andre kommunen. Han mener partiet bør stille seg bak en ny søknad om økte bompenger slik at Bybanen ikke ender opp som en kort bane mellom Kaigaten og Nesttun.