TORSTEIN STANGENES

«Samrøystes nominasjonskomité» heter det på pressemeldingen som ble lagt ut på Hordaland Arbeiderpartis nettsted i går.

Sannheten er en annen.

— Det var så mange dissenser at det ble gjort et vedtak om at mindretallet skulle bøye seg for flertallet. Vi som hadde dissenser, likte det ikke, sier komitémedlem Kari Foseid Aakre til BT.

Hun hadde varslet at hun ville stemme for å ha Rita Tveiten på fjerdeplass på stortingslisten i stedet for Hilde Magnusson Lydvo.

Også på femteplassen lå det an til dissens. Dag Ole Teigen, AUF, hadde flertallets støtte. Men mindretallet ville ha Espen Villanger.

Det skal også ha vært strid om flere plasser.

— Det lå an til så mange dissenser at det ville blitt kaos, sier Foseid Aakre.

Leder i Hordaland Aps kontrollkomité, Brigt Olav Gåsdal, mener det ikke er kritikkverdig av flertallet av nominasjonskomiteen å vedta enighet.

— Hvis noen mener de er kneblet, kan det være grunn til å se på det. Men jeg har ikke fått noen innspill om slikt. Så i utgangspunktet ser ikke jeg noen grunn til å kalle sammen kontrollkomiteen for å vurdere dette, sier han.

Han legger til at nominasjonsmøtet har mulighet til å fremme motkandidater til dem som komiteen har foreslått. Nominasjonsmøtet er 28. november.

BT fikk i går kveld ikke kontakt med leder av nominasjonskomiteen Ranveig Frøiland.