Fra venstresiden blir det reagert skarpt på den nye skolepolitiske alliansen i bergenspolitikken.

— Dette er et skolepolitisk manifest inspirert av Kristin Clemet, tordnet SVs Oddny Miljeteig, da bystyret i går diskuterte byrådets første kvalitetsmelding for bergensskolen.

En melding som viser at bergensskolen stort sett holder minst et nasjonalt gjennomsnitt. Men noen sliter. De 16 skolene der over 25 prosent av elevene sliter med leserferdighetene vil få særlig hjelp, vedtok bystyret i går.

Miljeteig mener de tre partiene nå går så langt i testing av elevene i bergensskolen at det minner om overvåking.

— Dette er skolepolitikkens svar på Bjarne Betjent, erklærte Miljeteig.

— Dette er Clemet-skolen opphøyd i andre, mente Sps Kjersti Toppe.

— Det er underlig hvor mye overvåking og kontroll det skal satses på i bergensskolen, sa KrFs Kristian Helland.

Aps Silje Christensen nærmeste unnskyldte partiets «platoniske» ekteskap med høyresiden. I følge Christensen valgte partiet å svelge noen kameler for å få vedtatt at bystyret skal få en årlig kvalitetsmelding om tilstanden i bergensskolen.

Slik vil Ap-Høyre-Frp utvikle kvaliteten i bergensskolen:

N Kartlegging av leserferdigheter skal gjøres obligatorisk i andre, tredje og sjuende klasse.

N Skolene skal pålegges å teste om undervisningen i lesing og matte er god nok.

N Neste år ønsker bystyret en oversikt over hvilken formalkompetanse lærerne har i samtlige fag.

N Resultater av alle tester for den enkelte skole skal presenteres for bystyret. Ap vurderes om de også skal offentliggjøres.

N Bystyret ønsker å innføre frivillig sommerskole og ber byrådet legge frem en sak om hvordan det kan organiseres og finansieres.

N Samtidig vil bystyret få vurdert om såkalt mappevurdering skal brukes i stedet for avgangseksamen i 10. klasse.