— Jeg har vært veldig tydelig på at dersom den nedre traseen gir mer støy for Anne Gine Hestetuns bolig, så kan hun ikke engasjere seg i saken om trasévalg for denne veien, sier gruppeleder Terje Ohnstad (bildet).

Ukjente støyproblemer

I går skrev BT at beboere på Apeltun kritiserer Hestetun, som leder bystyrets komité for miljø og byutvikling, for at hun har engasjert seg så sterkt i saken. En støyrapport fra Kilde Akustikk viser at Hestetuns bolig berøres av trafikkstøy dersom den vedtatte traseen brukes.

— Vi har diskutert dette flere ganger, senest for en måned siden. Anne Gine Hestetun har ikke oppfattet at hun berøres av støy fra veien, sier Ohnstad.

Han er klar på hva Hestetun bør gjøre dersom det viser seg at trafikkstøy er et tema.

— Har vi to ulike traseer der den ene får konsekvenser for henne hva støy angår, tilsier det at hun vurderer sin habilitet.

Saken er ikke avgjort

Overfor urolige beboere på Apeltun understreker Ohnstad at Arbeiderpartiet ikke har tatt stilling til hvor veien skal gå. Først må utredningen fra byrådet komme. Det skjer etter påske. Deretter skal den diskuteres i partiet før bystyret tar stilling i saken.

Hans Edvard Seim (H) har vært Anne Gines Hestetuns samarbeidspartner i saken om utredning av alternative veiløsninger for den omstridte veien. Han mener det ikke er grunn til å reise spørsmål ved Hestetuns habilitet.

— Jeg synes ikke at avstanden i meter til den ene eller andre traseen har noen betydning i denne saken, sier Seim.

Både Seim og Ohnstad mener politikere må kunne engasjere seg i saker i sitt eget lokalmiljø.

— At man bor i et område, er ikke tilstrekkelig til å rette beskyldninger om inhabilitet, sier Seim.