Etter at piggdekkavgiften ble innført i oktober i fjor, økte antallet trafikanter som velger piggfrie dekk til 79,5 prosent.

Arbeiderpartiet i Bergen mener målsettingen bør være på 90 prosent piggfritt. Dette for å sikre luftkvaliteten i byen samtidig som bilparken stadig vokser.

— Vi vet at bilparken øker drastisk, og mange velger piggdekk til de nye bilene. Vi vet at luftkvaliteten er altfor dårlig mange dager, sier Hallgeir U. Hatlevik, miljøpolitisk talsmann i Ap.

Han viser til Oslo der andelen piggdekk økte da byen fjernet avgiften. Senere så man seg nødt til å innføre avgiften på nytt.

— Avgiften virker, derfor bør også Bergen innføre avgiften igjen. Vi kan ikke akseptere at byrådet gambler med folks helse, sier Hatlevik.

Arbeiderpartiet vil at inntektene fra piggavgiften skal brukes til vintervedlikehold av veiene.

Målingen av luftkvaliteten på Danmarks plass i fjor viste 35 døgn der mengden svevestøv oversteg tillatte verdi. Blir antallet slike dager 36, brytes forskriftene for luftkvalitet. Da plikter kommunen å sette inn tiltak.