Arbeiderpartiet i Bergen fattet i ettermiddag et prinsippvedtak om at kommunen bør innføre rushtidsavgift.

Rushtidsavgiften var et hett tema på kveldens årsmøte. Debatten dreide seg om hvorvidt vedtaket representerer et løftebrudd overfor velgerne.

Les også: Snart flertall for køprising

I valgkampen lovet nemlig Arbeiderpartiet at man i denne bystyreperioden ikke ville gå inn for betalingsordninger som innebar at bilistene måtte betale mer.

Løftebrudd?

– Vi gikk til valg på å få løst trafikkproblemene i byen. Skal vi få en løsning, må vi ha en kombinasjon av positive og negative tiltak. Vi kan ikke stå på sidelinjen i denne saken. Her må Arbeiderpartiet gå i front, oppmodet kommunalbyråd Ruth Grung i sitt innlegg.

Også Terje Ohnstad, Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret, var klar i sin tale.

– Det er ikke noe løftebrudd at vi ønsker å gå i førersetet i forhold til rushtidsavgift. Skal vi sitte her uten å gjøre noe som helst vil ikke Hordaland få en eneste krone i belønningsmidler, sa Ohnstad.

Enstemmig vedtatt

Det fantes også kritiske røster i salen. En av dem som sa seg sterkt imot køprisordningen, var Arthur Rasmussen, nestleder i Åsane arbeiderparti.

– Dette er et gedigent løftebrudd. Jeg foreslår å stryke alt som står om rushtidsavgift i forslaget fra redaksjonskomiteen, sa Rasmussen.

Ni personer i salen stemte på linje med Rasmussen, uten å vinne frem. Til slutt ble forslaget fra redaksjonskomiteen enstemmig vedtatt.

Mer i rushtiden

Årsmøtet gikk inn for en bompengeordning der bilistene betaler vesentlig mer i rushtiden, og en lavere sats når trafikken er mindre. I sum skal likevel ikke bilistene betale mer enn i dag.

Rødt, SV, Venstre og Senterpartiet går alle inn for ulike køprisordninger. Dermed nærmer det seg et flertall for køprisordningen i bystyret.

Bryter Ap nå løftene fra valgkampen? Hva mener du?