GUNNAR WIEDERSTRØM

gunnar.wiederstrom@bt.no

— Dette må være en utmerket sak for samferdselsministeren å følge opp gjennom å tildele Bergen kommune rikelig med incentivmidler sier gruppeleder Anne-Grete Strøm-Erichsen.

I dag er minstetaksten på bussen i Bergen 23 kroner. Arbeiderpartiet mener det vil være svært viktig for å få flere til å ta bussen at samme pris blir gjeldende i hele kommunen. I dag koster de dyreste billettene 46 kroner

— Både Oslo og Trondheim har enhetstakst innenfor kommunegrensene. Det bør vi også kunne ha.

Arbeiderpartiet vil innføre ordningen fra 1. juli neste år. Men ti millioner kroner er ikke nok. Avhengig av prisen på periodekort, vil de årlige utgiftene til enhetspris variere fra 30 millioner til 48 millioner kroner i året. Staten må med andre ord bidra med penger dersom det skal la seg gjøre å innføre en enhetstakst fra neste sommer av.

Strøm-Erichsen utfordret i den forbindelse byrådet til å komme med forslag som kan bidra til å få flere til å ta bussen.

— Så langt har ikke byrådet kommet med en eneste sak som gjelder kollektivtrafikken. Det var ikke det vi hadde ventet oss da kommunen overtok ansvaret for kollektivtrafikken fra fylkeskommunen.

Arbeiderpartiets budsjettforslag bar ellers preg av den økonomiske situasjonen kommunen er oppe i. Totalt øker partiet utgiftene med 90 millioner kroner. Dette finansieres blant annet med en økning i eiendomsskatten på 36 millioner kroner. I tillegg tilføres kommunen en tilsvarende sum gjennom de merbevilgninger Stortinget har gitt kommunesektoren neste år. Blant budsjettpostene Arbeiderpartiet øker er:

  • Økt rammetimetall i skolene +10 mill.
  • Redusert SFO-sats til 1800 kr. +4 mill.
  • Full barnehagedekning +4 mill.
  • Styrket bemanning på eldreinstitusjoner +8 mill.
  • Opprettholde 80 prosent regelen for sosialhjelpsmottakere +4 mill.
  • Gatelys i Bergen +10 mill.