Den nye byråden for byutvikling har imidlertid bestemt seg for at huseier Ole Jan Strønen bør få rive og asfaltere kvartalet, selv om dette er i strid med den vedtatte kommunedelplanen for sentrum.

Brev i sommer

Allerede i sommer skrev Ole Jan Strønen til daværende byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) med spørsmål om det var mulig å anlegge parkeringsplasser i kvartalet.

Byrådslederen overlot til Nils Arild Johnsen (Sp), byråd for miljø og byutvikling, å svare Strønen.

— Jeg gjorde det klart at det ikke var aktuelt, og viste til kommunedelplanen som sier at hus ikke skal rives før nybygget er godkjent. Planen sier også uttrykkelig at parkering på rivningstomter ikke tillates, sier Johnsen til Bergens Tidende.

Å etablere nye parkeringsplasser i sentrum kan dessuten spolere muligheten for å få statlige ekstra-midler til kollektivtrafikken, het det i svaret fra Sp-byråden.

Okkupasjons-fare

Forespørselen fra Strønen om parkeringsplasser kom før de første boligokkupantene rykket inn.

Nå blir faren for nye okkupasjoner brukt som et av flere argument for å rive.

Torsdag 7. januar vil byrådet vedta rivningstillatelsen. Strøm-Erichsen, som nå leder komité for miljø og byutvikling, advarer byrådet mot å gjøre det:

— Kvartalet er blitt stående til nedfalls i seks år etter at reguleringsplanen ble vedtatt. Hvilken garanti har vi for at huseier nå virkelig gjør noe og ikke bare lar plassen ligge der som et åpent sår? spør hun.

Vil presse på for boliger

Strøm-Erichsen råder byrådet til i stedet å presse på for å få til boligbygging i Jonsvollskvartalet. Øvrige storslåtte planer for kvartalet har vist seg vanskelig å realisere, men boliger er det marked for, sier hun.

— I tiden fremover skjer det mye annet i strøket. Nedenfor Engensenteret skal Brødrene Ulveseth reise et stort leilighetskompleks, og for Neumann-tomten på Nøstet finnes det byggeplaner. Det hadde vært ønskelig å få utbygd Jonsvollskvartalet samtidig, sier Strøm-Erichsen..