Kurderen Salar Salih hadde tillitsverv i Ap og sto på partiets bystyreliste i Bergen da han i februar meldte seg ut av partiet i protest, blant annet mot at han som innvandrer ble brukt mest som pynt, som han uttrykte det.

Nå er han klar til politisk innsats igjen, men ikke i et etablert parti. Sammen med åtte-ti andre politisk engasjerte mennesker i Bergen har han den siste uken samlet de 300 underskriftene de trenger for å kunne stille liste til lokalvalget til høsten.

— Vi skal fylle et vakuum som ligger i politikken nå. Folk savner den biten, sier Salar Salih.

Sentrumsparti

Noe navn har partiet ikke fått ennå. Det skal bestemmes demokratisk i fellesskap.

— Men det blir et sentrumsparti - helt klart, sier Salih.

En i gruppen er en annen Ap-utmeldt, Bente Haugland fra Åsane. Hun har blant annet initiativ til en kampanje mot spilleautomater på sitt politiske rulleblad.

— Vi skal være inkluderende, der saken, ikke personen er viktigst. Her skal alle være likeverdige, sier Haugland, som har jobbet innen helse og omsorg, men nå er uføretrygdet.

Gruppen er i dialog med flere fremtredende avhoppere fra andre partier, men de vil ikke ut med navn før disse har gitt endelig beskjed om at de faktisk er med og støtter den nye listen.

— Programmet er heller ikke klart ennå. Men vi vil at Bergen skal være romslig. Helt sentralt er rettferdighet - det er vårt sterkeste krav, sier Salih, som er arbeidssøkende ingeniør.

«Ikke bare ord»

Dermed er der vanskelig å skissere noen klare hjertesaker for det nye partiet, selv om Salih og Haugland nevner både barn/ungdom, helse og sosial, kollektivtrafikk og næringspolitikk som viktige områder.

— Det er sammensatt. Det ene følger det andre, sier Bente Haugland.

De to poengterer at det handler om å gjenreise tilliten til politikerne, og å få folk tilbake til valgurnene.

— Folk stoler ikke på de tradisjonelle partiene. Politikere i opposisjon lover mer enn de klarer å gjennomføre når de kommer i regjering. Vi vil ikke ha bare ord - vi vil handle, lover Bente Haugland.

Det blir hektiske døgn for initiativtakerne til det nye partiet før nominasjoner og partiprogram må være klart før 31. mars, som er fristen for å melde inn den nye listen.

Har kjente navn

Hvem som skal toppe listen, er så langt ikke klart. Men både Haugland og Salih stiller gjerne i bystyret, hvis de andre medlemmene skulle ønske det.

— Alt må skje demokratisk. Men vi har jo også en del synlige folk som har gjort ting for Bergen før. Vi regner med dem, sier Salih.

Initiativtakerne til det foreløpig navnløse partiet har ingen planer om å stoppe på lokalplan. De har stor tro på at det er behov for et nytt, landsdekkende politisk parti.

— Målet er helt klart riksplan. Vi snakker med folk i flere byer nå. Vi har to og et halvt år på oss. Med de folkene vi har med, er vi helt sikre på at vi skal klare det, sier Salar Salih.

LEI AV BRUTTE LØFTER: Bente Haugland (48) fra Åsane og Salar Salih (43) fra Laksevåg vil gjenopprette tilliten til politikerne ved å danne et nytt sentrumsparti.
Odd Mehus