I sitt alternative forslag til budsjett åpner Ap for utredning av rushtidsavgift.

— Vi ber om en vurdering av hvordan innføringen av rushtidsavgift vil påvirke bilbruken, sier leder for komité for miljø og byutvikling, Ruth Grung (Ap).

Snuoperasjon

Det er andre toner enn Grung kom med som ordførerkandidat i valgkampen for tre-fire måneder siden.

«Det kan se ut som om enkelte rikspolitikere vil presse dette ned over hodene våre. Vi vet lokalt hva som er best for oss», sa Grung til BT 18. august.

Få dager tidligere hadde byrådslederkandidat Terje Ohnstad sagt at det ikke vil være aktuelt å støtte rushtidsavgift de neste fire årene.

«Å snakke om en slik avgift før vi har et skikkelig utbygget kollektivsystem, blir helt feil for meg», sa Ohnstad 16. august.

Grung understreker at partiet ikke har bestemt seg for å innføre rushtidsavgift.

— Vi innser at det er nødvendig å få vurdert en rekke tiltak for å få ned biltrafikken, sier hun.

Partiet vil også ha vurdert effekten av å redusere antall heltids parkeringsplasser i sentrum. Dessuten foreslås flere ekspressbusser og egne kollektivfelt, der det er mulig.

Begeistret Iversen

Miljøbyråd Lisbeth Iversen (KrF) er begeistret for Aps påbegynte snuoperasjon.

— Da er de på kanal med oss igjen. Det ante meg, sier hun.

Iversen vil holde møter med partiene i bystyret for å ta «en seriøs alvorsdebatt» om klimaspørsmål. I januar skal bystyret behandle to planer om kollektivtrafikk og lokal luftforurensning, og da mener byråden det er på tide å legge inn rushtidsavgift som ett mulig tiltak.

Det mener ikke byrådskollega Liv Røssland (Frp).

— Jeg kan utelukke at det blir innført rushtidsavgift mens vi er i byråd. Vi hadde aldri vært med på noe sånt, sier hun.

Forvirring om forhandlinger

Rushtidsavgift er ikke nevnt i det politiske grunnlaget for byrådet. Det mener Iversen åpner for at KrF kan jobbe for avgiften i bystyret.

— Jeg håper bystyret lander med æren i behold, og at de fatter vedtak som nytter i klimakampen. Da kan ikke noen virkemidler være udiskutert, sier hun.

Røssland mener derimot at forhandlingene mellom byrådspartiene utelukket rushtidsavgift.

— Det er en del av forhandlingsgrunnlaget at det ikke blir innført rushtidsavgift. Hvis det ikke står i avtalen, så er det fordi det var en klar premiss. Både for oss og for Høyre vil det være brudd på forutsetningene, sier Frp-byråden.

Uansett blir rushtidsavgift neppe aktuelt før 2009. Iversen mener man først må få på plass et system for parkering i bydelene, og en kollektivløsning videre til sentrum.

  • Hva synes du om forslaget fra Ap? Si din mening i kommentarfeltet under.
KØPROBLEMER: Mange bilister bruker mye tid i kø til og fra Bergen.