Business Region Bergen (BRB) har invitert representanter fra næringslivet og det offentlige til en oppstartskonferanse som innleder arbeidet med en overordnet strategisk næringsplan for bergensregionen frem mot 2025.

— Ingen av Arbeiderpartiets heltidspolitikere er kjent med konferansen. Det er veldig beklagelig, og man kan stille spørsmål om hvorfor, sier Ohnstad.

Føler seg utelatt

Ohnstad mener det er forunderlig at han først fikk vite om konferansen i går, via politikere fra omegnskommunene.

  • Dette viser at byrådet også i forhold til opposisjonen i Bergen er arrogant og er lite opptatt av å få i stand et samarbeid, sier Ohnstad.

Han vektlegger at Bergen kommune støtter BRB med flere millioner kroner, og at prosjektet innebærer en overføring av arbeidet som tidligere falt inn under kommunens egen næringsavdeling.

  • Det er utrolig viktig at opposisjonen er involvert i å diskutere strategi fremover. Dette er en langsiktig plan som regionen må forenes om uansett politisk ståsted. Det blir uansett skifte av byråd innen 2025, og da er det viktig med bred forankring av strategien, sier opposisjonspolitikeren.

- Har ikke fulgt med

Byrådsleder Monica Mæland understreker at verken hun eller byrådet har vært innblandet i invitasjonsrunden eller planleggingen av konferansen.

— Det kan selvsagt ha vært en glipp som skyldes Bergens parlamentariske system. Invitasjonen kan ha blitt sendt kun til byrådssiden uten at det har vært gjennomtenkt, sier Mæland.

Byrådslederen har imidlertid snakket med leder i komité for kultur, idrett og næring Trude Drevland, som har mottatt en invitasjon pr. e-post.

  • Dette tyder jo på at bystyresiden er invitert. En e-postinvitasjon skal altså være sendt ut, så da har man eventuelt ikke fulgt med, sier Mæland.

Ifølge administrerende direktør i Business Region Bergen, Asbjørn Algrøy har det ikke vært bevisst å utelate noen av politikerne. Han legger til at invitasjonen ligger åpent ute på hjemmesidene, og at BRB ikke har ment å legge noen begrensning på hvem som deltar.