— Dette er dessverre nok et bevis på at byrådet ikke har tatt de nødvendige grep etter tilsynssaken ved Florida Sykehjem. Bemanningen er ikke god nok. Det at mange sykepleiere faktisk vurderer å slutte i jobbene sine, illustrerer at situasjonen er uholdbar, sier Lien til BT.

Hun er leder i bystyrets helse- og sosialkomité, og reagerer sterkt på bekymringsbrevet som sykepleiere ved Fyllingsdalen sykehjem har sendt ledelsen sin.

- Byrådet må ordne opp

Her truer de med å si opp kollektivt, dersom ikke forholdene ved sykehjemmet bedres.

Lien sier de har vært tydelige i flere år på at bemanningen må økes.

— Det er en gjenganger at de ansatte på sykehjemmene i byen opplever at underbemanning fører til manglende tid til kjerneoppgaver, høyt sykefravær og følelsen av utilstrekkelighet på jobb. Byrådet har satt Bergen kommune i en svært vanskelig situasjon. Nå blir det opp til helsebyråd Hilde Onarheim å gi de ansatte en arbeidshverdag de kan leve med.

Til BA sier Onarheim (H) at det ikke vil komme flere ressurser til sykehjemmet med det første.

Kjøper ikke forklaringen

Til BT peker instituttstyrer Magny Nordtveit at det hovedsaklig er de nye rutinene ved sykehjemmet, og det faktum at alle er nye ved det, som skaper problemer.

Den kjøper ikke Lien helt.

— Det er i de fleste tilfeller riktig at man må gi en ny arbeidsplass tid til å fungere optimalt, men tid hjelper ikke når utgangspunktet er håpløst. Nå må bemanningen ved sykehjemmene økes! Bergen kommune har rett og slett ikke råd til at brukerne føler seg utrygge og at sykepleiere slutter i jobbene sine på grunn av for lav bemanning.