Etter krav fra partilederne Knut Arild Hareide (KrF) og Trine Skei Grande (V) måtte justisminister Anders Anundsen forklare seg for Stortinget i dag. Det skjer på samme dag som Bergens Tidende kunne avsløre at justisministerens lovnader i Stortinget om at utsendelse av lengeværende barn ikke lenger skulle prioriteres, ikke er blitt fulgt opp av Politidirektoratet og Politiets Utlendingsenhet.

Anundsen forklarte at de i tildelingsbrevet til Politidirektoratet gjorde klart at utkastelsessaker som gjelder barn generelt skulle prioritereres, men ikke såkalte lengeværende asylbarn. Justisministeren la deretter skylden på Politidirektoratet, som han mener ikke har fulgt opp styringssignalene fra Justisdepartementet.

— Dette er en situasjon som er svært uheldig, og jeg kan ikke annet enn å beklage. Slike feil skal ikke forekomme.

— Styringssignalene har dessverre ikke blitt fulgt opp av Politidirektoratet, sa Anundsen.

LES OGSÅ:

LES OGSÅ:

— Uakseptabelt

Også Høyre la skylden over på politidirektøren.

— Her har Politidirektoratet åpenbart ikke gjort en god nok jobb. Det er uakseptabelt at ikke styringssignaler blir fulgt opp, mente Trond Helleland, parlamentarisk leder.

KrFs partileder Knut Arild Hareideide tok rett etter BTs oppslag kontakt med justisministeren. Han er svært kritisk til situasjonen som har oppstått.

— Det er ikke klarlagt om dette kan ha fått konsekvenser. Tanken var at de lengeværende asylbarna ikke skulle prioriteres ved utsendelse. Dessverre kan det ha skjedd, sa Hareide,

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad sier hun sjelden har sett en så tydelig beklagelse fra Stortingets talerstol.

— Det er prisverdig, mente Sp-toppen.

Fra Stortingets talerstol fikk KrF og Venstre ros fra SVs Karin Andersen. Samtidig presiserte hun at hun er ikke fornøyd med statsrådens innsats.

— Spørsmålet er: Hva skjer med de barna som kunne fått opphold, men som er sendt ut?Disse sakene må nå stilles i bero inntil vi får et nytt regelverk på plass. Vi forventer at det skjer, sier SVs innvandringspolitiske talsperson.

LES OGSÅ:

— Bekymringsverdig

Venstres Trine Skei Grande mener det er bekymringsfullt at justisminister Anders Anundsen ikke har klart å få formidlet budskapet sitt nedover i systemet.

— Deter bekymringsverdig at det mest omtalte punktet i et tildelingsbrev - et punkt både justisminsyeren og statsministeren har stått og garantert for i stortingssalen, ikke er blir fulgt opp.

Klokken 16.45 ble den cirka halvtimes lange spørsmålsrunden i Stortinget avsluttet med en siste beklagelsesrunde fra Frp-statsråden.

— Jeg tar dette med det største alvor. Vi vil gå igjennom de sakene som har vært i portefølgen. Det kan ha vært feil i prioriteringene av hvilke personer som skal sendes ut, sa Anundsen.

LES OGSÅ: