— Enkelte saker lukter, men denne stinker. Rett og slett.

Kraftsalven fra Pensjonistpartiets bystyrerepresentant, Frank W. Hansen, fikk bystyresalen til å summe en stakket stund.

Det manglet ikke på sterke ord og vendinger i debatten om byggesaksavdelingens behandling av Svartediksveien-saken. Men ingen gikk lenger enn Hansen:

— Dette er en stygg sak for Bergen kommune. Det er en sak som skaper berettiget mistanke om korrupsjon, tordnet han.

Det fikk varaordføreren med hammeren, Trude Drevland (H), til å minne om at «man bør ha dokumentasjon for de påstander man fremsetter».

— Å fremsette den typen påstander fra bystyrets talerstol er direkte grovt, sier byggesaksbyråd Øistein Christoffersen (Frp).

— Det er overhodet ikke noe grunnlag for slike mistanker.

- Et skrekkens eksempel

Christoffersen fikk da så ørene flagret fra en samlet opposisjon under debatten knyttet til kontrollkomiteens innstilling om kommunens fremgangsmåte i saken om byggene i Svartediksveien.

— Denne saken er et skrekkens eksempel på hvordan det ikke skal gjøres, mente Kjersti Toppe (Sp).

Byggesaken om de tre blokkene med 21 leiligheter i Svartediksveien, har versert i kommunale organer siden 2002. To ganger har komité for miljø og byutvikling vedtatt at deler av husene må rives. I mars ble utbygger på nytt pålagt å kutte én etasje i ett av byggene.

I april la kommunerevisjonen la frem en knusende rapport hvor feil på feil under behandlingen av saken i årene 2002-2005 ble påpekt.

Byrådsavdeling for byggesaker fulgte opp med å bestille en juridisk betenkning fra advokat Helge Skaaraas. Han konkluderer med at det er grunn til å opprettholde kommunerevisjonens kritikk på en rekke punkter.

- Skremmende

I går skulle bystyret behandle kontrollkomiteens innstilling hvor en enstemmig komité fulgte kommunerevisjonens konklusjoner.

Kritikken ble imidlertid for sterk kost for byrådspartiene. De stemte like godt ned hele kontrollkomiteens innstilling og fikk vedtatt mildere og rundere formulerte innvendinger mot kommunens saksbehandling

— Vi har valgt en kontrollkomité. Den har klart å påpeke klare brudd på forvaltningen. De har levert en enstemmig innstilling. Så skal flertallet gjøre politikk av det og overprøve dem. Det er skremmende, mente Arbeiderpartiets gruppeleder, Terje Ohnstad.

Partikollega og leder av kontrollkomiteen, Odd Rambøl, fulgte opp.

— Kommunen henter inn en ekspertvurdering som er enig med kommunerevisjonen. Når man velger man å ikke ta hensyn til det, kan man undre seg over hvorfor en har betalt advokatutgifter til denne advokaten, sa han.

  • Det må være lov å være uenig med en juridisk uttalelse, svarte Johan J. Horn (H).

For øvrig valgte flertallet (H, Frp, KrF) i det store og hele å ikke argumentere for sitt syn fra talerstolen.

- Skal dra lærdom

Etter debatten var byggesaksbyråden lite fornøyd.

— Det er synd at debatten blir så ureflektert, sier Øistein Christoffersen.

— Rapporten fra kommunerevisjonen er for dårlig. Vi er enig i konklusjonene om at det er begått feil, men uenig i at reglene er brutt.

Sagaen om Svartediksveien er uansett ikke over. Nå inviterer byråden til felles samling i november med kommunerevisjonen, kontrollkomiteen, komité for miljø og byutvikling, samt advokat Skaaraas og andre impliserte i saken. Målet er å trekke så mye lærdom ut av Svartediksveien-saken som mulig.

— Vi tar denne saken veldig alvorlig. Det har vi gjort helt fra starten av, sier Øistein Christoffersen.

Hva mener du om bystyrets behandling av leilighetsbyggene i Svartediksveien? Legg inn kommentarer under!

STINKER: - Enkelte saker lukter, men denne stinker. Rett og slett, sa Pensjonistpartiets bystyrerepresentant, Frank W. Hansen.
Bergens Tidende