MARIT HOLM

Prosessfullmektig for restauranthuset Rick's, advokat Olaf Saggau Holm, gjorde det klart at han ville ha reagert dersom han hadde kjent denne forhistorien til krigsminnemerket i Veiten. Da ville han bedt om at klagen på det planlagte tilbygget ble behandlet av et annet fylkesmannsembete.

Restauranthuset Rick's fikk i 2003 politikernes velsignelse til å bygge et glassbygg foran dagens fasade. Vedtaket ble opphevet av fylkesmannen i Hordaland, etter klage fra Bergens Forsvarsforening. Forsvarsforeningen mener at tilbygget vil krenke minneplassen over dem som ble torturert i «Gestapo-huset».

Randal initiativtaker

Problemet, slik Holm ser det, er at tidligere fylkesmann Håkon Randal i mange år var formann i Bergens Forsvarsforening og en av initiativtakerne til at det i 1990 ble satt opp en minnestein over Gestapos ofre i Veiten. Han kalte også inn til møter i forsvarsforeningen på fylkesmannens brevark.

Selv om det i 2003 var fem år siden Randal gikk av som fylkesmann, har advokat Holm i et prosesskrift spurt hvorvidt fylkesmannen i Hordaland på grunnlag av dette har vurdert sin habilitet. Svaret fra regjeringsadvokaten var at habiliteten var vurdert og funnet i orden. Selv om fylkesmannen hadde fått henvendelser om denne spesielle saken, kunne han ikke huske at det var øvd påtrykk.

— Det er kritikkverdig at dette ikke er kommet frem tidligere, sa Holm, og viste til at det vrimler av personer med betydning og sentrale verv blant medlemmene i Bergens Forsvarsforening.

- Ikke for å koseprate

— Klart man kjenner hverandre. Klart man øver påtrykk. Man ringer ikke fylkesmannen i arbeidstiden for å koseprate, tordnet Holm, som også klaget over at det i denne saken hadde vært et svare strev å få ut nødvendige dokumenter.

— Det er kritikkverdig at en av mine fullmektiger må bruke fem dager på å lete gjennom kommunens arkiver, sa Olaf Saggau Holm.

Regjeringsadvokat Asle Helland, som representerer fylkesmannen og Staten, mente på sin side at det var kritikkverdig at Holm slengte ut hentydninger og halvkvedete viser om inhabilitet.

— Håkon Randal gikk av som fylkesmann i 1998 og har ikke vært i kontakt med nåværende fylkesmann om denne saken, fastholdt Asle Helland.

- Har ikke klagerett

Glassbygget som Rick's ønsker å sette opp, vil dekke deler av rundingen som rammer inn minnesteinen over Gestapos ofre. Minnesmerket henviser til lidelsene mange motstandsfolk gjennomgikk i dette huset, og Bergens Forsvarsforening mener at bautaen og plassen foran må ses som en sammenhengende minneplass.

Ricks mener at forsvarsforeningens klage på byggegodkjennelsen ble fremsatt for sent, og at fylkesmannens overprøving av politikerne derfor må oppheves. Videre mener Rick's at Bergens Forsvarsforening ikke har rettslig klageinteresse.

— Hvis tilbygget strakte seg ut over selve monumentet, slik at dette måtte fjernes eller flyttes, ville Bergens Forsvarsforening selvfølgelig ha rett til å klage. Men de kan ikke påberope seg klageinteresse på byggeendringer i dette sentrale bykvartalet, sa advokat Olaf Saggau Holm.