• Det kan være en løsning at kriminalomsorgen får ansvaret for sikkerheten for de av våre pasienter som er dømt til fengsel.

Det sier divisjonsdirektør for psykiatri i Helse Bergen, Hans Olav Instefjord.

— Vi skal lage en intern rapport om disse siste hendelsene, og vil vurdere hvilke tiltak som bør settes i verk. Men egentlig er dette et stort politisk spørsmål. Skal vi gjøre sykehusene om til fengsel, eller fengslene om til sykehus? spør divisjonsdirektør for psykiatri i Helse Bergen, Hans Olav Instefjord.

- Få er rømningsfarlige

Han peker på at mens det tidligere var et stort problem med psykotiske mennesker i fengslene, er problemet i dag å håndtere farlige kriminelle i helsevesenet.

— Det dreier seg om ca 80 personer årlig, men det er bare et mindretall av disse som er rømningsfarlige. Da kan vårt personale konsentrere seg fullt og helt om behandlingen, og slippe å måtte forholde seg til sikkerhetsspørsmål, sier Instefjord. Helse Bergen skal møte Kriminalomsorgen på fredag, og politiet på mandag, for å diskutere problemstillingen.

Vil vurdere stillingen sin

Instefjord mener det er umulig å gardere seg mot at andre pasienter ved sikkerhetsavdelingen vil stikke av.

— Jeg tror nesten jeg kan si det motsatte, at dette vil skje igjen. Her er det hele tiden snakk om menneskelige vurderinger, sier Instefjord, som slår fast at han har det fulle og hele ansvaret. På spørsmål om han vil trekke seg, sier han at han vil gjøre den vurderingen etter at hele saken er gjennomgått

— En av våre hovedoppgaver nå vil bli å skape tillit i befolkningen så fort som mulig.