I ett kvarter nektet de å flytte seg før den tidligere Frp-eren ble sparket ut av panelet. Men til slutt måtte de luske ned med uforrettet sak.

Hendelsen fant sted da Aktive Studenters Forening arrangerte antirasistisk dag fredag kveld.

— Vi protesterte mot at Kvarteret gir talerstol til rasister. Hele dagen bar preg av at det skulle være underholdning for pilsdrikkende studenter, ikke seriøst engasjement, sier en av aktivistene, Åsgeir Sundan, til bt.no.

Demonstrantene oppfordret publikum og paneldeltagere til å forlate lokalet, men fikk ingen respons.

— Jeg synes denne gruppen har opptrådt barnslig og useriøst. De ødelegger en antirasistisk markering, sier Geir Lorvik, som var ansvarlig for arrangementet.