Styringsgruppen presenterte tre ulike modeller da de i dag la frem sin rapport under en pressekonferanse på Sunnfjord Hotel i Førde i går. Opprinnelig var det er forslag om å opprettholde alle skolene. Det ble vraket i fjor sommer. Velges det mest radikale forslaget, vil antall videregående skoler i Sogn og Fjordane halveres fra 14 til 7.

Modellene inneholder følgende hovedgrep:

Modell 1:

Nedlegging av Luster vgs, Mo og Jølster vgs avd. Jølster og Høyanger vgs.

Utbygging/utvidelse/ombygging: Utbygging på Eid vgs. og Sogndal vgs, økning av enkelte utdanningsprogram på Øyrane vgs, fylkeslinjer på Firda vgs. nye programområder på Flora vgs.

Modell 2:

Nedlegging: Luster vgs., Mo og Jølster vgs avd. Jølster, Dale vgs, Høyanger vgs og Stryn vgs

Utbygging/utvidelse/ombygging: Utbygging på Eid vgs. og Sogndal vgs, økning av enkelte utdanningsprogram på Øyrane vgs, fylkeslinjer på Firda vgs. nye programområder på Flora vgs.

Modell 3:

Nedlegging av Luster vgs, Mo og Jølster vgs avd. Jølster, Dale vgs, Årdal vgs, Høyanger vgs, Stryn vgs og store deler av Måløy vgs.

Utbygging/utvidelse/ombygging: Utbygging på Eid vgs. og Sogndal vgs, økning av enkelte utdanningsprogram på Øyrane vgs, fylkeslinjer på Firda vgs. nye programområder på Flora vgs.

Bakgrunnen for forslagene er en forventet nedgang i elevtallet i Sogn og Fjordane. Forrige skoleår var det 4.800 elever på videregående trinn i fylket. Det er forventet redusert med opp mot tusen elever de neste ti-tolv årene. Det anslås videre at fylkeskommunens inntekter til videregående skole, kan bli redusert med opp til 90 millioner kroner frem til 2024.