Også i 2006 er økningen over 500, siden flater veksten noe ut. Veksten kommer hovedsakelig i Bergen. De store ungdomskullene er noe av grunnen til den private videregående satsingen i Bergen. Fylkeskommunene svarer på sin side med 425 nye videregående skoleplasser i Olsvik som er klare i 2006, 200 plasser i Åsane i 2007 og 800 plasser på Sørås i 2008.