Exact er et ansvarlig selskap. Det innebærer at deltakerne i selskapet står personlig ansvarlig med hele sin formue for alle disposisjoner selskapet gjør. Selskapet er registrert i Brønnøysund, men ikke i momsregisteret.

Thomas Børrestad er kommet inn som leder først i den senere tid.

Ifølge kontraktene er firmaet Scandic, som har formidlet de polske arbeiderne, eid av en nordmann og hans polske kone. I tillegg til rekruttering, skal firmaet ifølge kontrakten også foreta oppgjør med polakkene når de kommer tilbake. Kontrakten er ikke undertegnet av Scandic, bare av de ansatte og det norske firmaet.

Senest innen siste dag i måneden skulle noen av de polske arbeiderne få oppgjør for en timelønn på 48 kroner timen, noe de ikke har fått. Andre skulle få 4500 euro (36.000 kroner) etter tre måneder. I tillegg skulle de ha fri kost og losji. Da de kom til Norge ble fri kost erstattet med 50 kroner dagen i matpenger — som de bare delvis har fått.

Exact har hatt en rekke oppdrag i Bergen der polakkene har utført godt håndverk. De får godt skussmål fra dem de har arbeidet for.

Bergens Tidende har de siste dagene hatt kontakt med Børrestad flere ganger, men han har ikke hatt tid til å snakke med oss, og ikke svart på telefon når vi har ringt tilbake på avtalt tid. Heller ikke de andre i selskapet Exact har svart på henvendelser fra Bergens Tidende.