• Det er ikke så veldig sexy, sa gruppeleder Oddny Miljeteig da hun i går presenterte SVs alternative budsjett for Bergen.

Skole, helse og kollektivtrafikk er blant postene SV ville øke hvis de hadde fått bestemme budsjettet for neste år. Der, kunne Miljeteig stolt fortelle, holder de både samme budsjettbalanse som byrådet og betaler ned like mye på tidligere års underskudd.

— Ingen skal komme og si at SV er uansvarlig eller farer med luftpenger, sier hun.

Det er andre året partiet kommer med et slikt «ansvarlig» budsjett. Tidligere år har de, ifølge bystyrerepresentant Åge Chr. Jacobsen, brukt rundt 200 millioner mer enn byråd/rådmann mente var forsvarlig.

Partiet har likevel omprioritert i forhold til byrådets første budsjettforslag (byrådet kom nylig med sitt reviderte forslag, der ekstrainntekter fra den nye regjeringen går til pensjoner og nedbetaling av underskudd).

Den største økningen, på 40 millioner kroner, går til boliger for psykisk utviklingshemmede. Det skal gi rundt 50 nye boliger.

Partiet vil også øke sosialhjelpssatsene (28 millioner), øke antall lærere i skolen (25 millioner) og redusere billettprisen på bussene (25 millioner). Sykehjem og barnehager skal også få mer.

For å betale for dette vil partiet blant annet øke eiendomsskatten (60 millioner), øke utbyttet fra BKK med 37 millioner (20 millioner i forhold til byrådets reviderte budsjettforslag) og redusere konsulentbruken (20 millioner).

Topplederne i kommunen ville også fått sinne lønninger barbert med til sammen 4,5 millioner kroner, hvis SV hadde fått flertall for sitt budsjett.

Det får de ikke. Likevel mener Miljeteig budsjettforslaget er viktig:

— For oss er det veldig alvorlig. Budsjettet i fjor var ett steg, og med dette tar vi det neste. Vi skal vise hvordan SV ville oppført seg hvis vi satt i andre etasjer i rådhuset enn det vi gjør i dag.