Personen skal koordinere saker og tiltak og utnytte vassdragenes potensial i forhold til opplevelse og rekreasjon, økologi og pedagogikk, heter det i den nye Forvaltningsplan for vassdrag, som ble lagt frem i dag.