— Vi kommer til å øke legedekningen på korttidsavdelinger allerede i høst. Vi legger det inn i budsjettet for 2013, men vi kan ikke vente et halvt år, sier helsebyråd i Bergen, Hilde Onarheim.

Det avgjorde hun etter at hun i går ettermiddag møtte mange av styrerne og legene på byens sykehjem for å drøfte arbeidssituasjonen deres.

Både BT og BA skrev forrige uke at legedekningen på mange sykehjem i Bergen er for lav. Flere leger rekker ikke å undersøke alle pasienter godt nok, og frykter det kan få dødelige konsekvenser.

Etter medieoppslagene kalte Onarheim inn til møte, og nå skal altså forholdene bedres.

Skrives ut for raskt

I tillegg til økt legedekning, lover byråden i en pressemelding å gjøre følgende:

Begynne innføringen av nytt elektronisk pasientjournalsystem på Florida umiddelbart.

Følge opp samarbeidsavtalene med helseforetakene for å sikre at nødvendig informasjon følger med pasienten. Vurdere organiseringen av legevirksomheten på sykehjem. Se på muligheten for å opprette en egen utredningspost for utskrivningsklare pasienter.

— Svært mange av tilbakemeldingene handler om at utskrivingsklare pasienter fra Haukeland er veldig syke. Det mangler også stadig dokumentasjon på hva som feiler dem, og hva som er videre behandlingsopplegg. Dette tar altfor lang tid, sier Onarheim.

Bergen kommune kommer derfor til å kontakte Helse Vest for å diskutere om de skriver pasienter ut for raskt.

— Jeg er helt sikker på at Helse Vest er minst like opptatt på at vi skal ha et forsvarlig system som det vi er, sier Onarheim.

Lys fremtid

Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege i Bergen, var selv til stede på møtet mandag ettermiddag. Hun er positiv til resultatet.

— Vi hadde en god dialog, og vi fikk i alle fall sagt det som har vært viktig hele veien: At det må være samsvar mellom oppgaver og ressurser.- Ut fra det byråden sier i pressemeldingen har vi fått gehør. Jeg ser lysere på fremtiden nå, sier hun.