Den anonyme bekymringsmeldingen fra ansatte ved Skutevikenklinikken ble sendt til Helsetilsynet i juni. Brevet inneholder massiv kritikk av pasienttilbudet og sikkerheten ved avrusingsinstitusjonen tilknyttet Stiftelsen Bergensklinikkene.

— Pasientbehandlingen oppleves nå bokstavelig talt som ute av kontroll, og med svært alvorlige følger for pasientenes sikkerhet, skriver varslerne.

I det fem sider lange brevet skildrer de et arbeidsmiljø preget av høyt sykefravær, mange som slutter, bruk av ufaglærte vikarer, rusbruk blant pasienter og voldelige pasienter.

Har du tips til BT i denne saken? Send dem til oss her.

- Rekordhøyt sykefravær

Ifølge varslerne er også pasientene misfornøyde. «Flere har ventet lenge på behandlingsplass og er fortvilet når de blir møtt av ruspåvirkede pasienter. Noen sammenligner Skutevikenklinikken med Nygårdsparken».

Omfattende omorganisering får skylden for problemene. Høsten 2007 ble klinikken organisert slik at kvinner og menn med alkohol- og narkotikamisbruk skulle få behandling i adskilte avdelinger. Det skapte turbulens, særlig i mannsavdelingen, ifølge varslerne.

— Ansatte engstet seg for å gå på jobb på grunn av bemanningsproblem og stadige trusler fra pasienter. Det at man ikke klarte å håndtere rusinntaket blant pasientene medførte at personalet kjente seg sliten. Dette medførte at klinikken hadde rekordhøyt sykefravær, heter det i brevet.

- Vegret seg for å melde fra

9. juni var Arbeidstilsynet på tilsyn ved Skutevikenklinikken. I ettertid har de gitt pålegg om kartlegging og risikovurdering av de ansattes psykososiale arbeidsforhold, kompetanse, vold og trusler om vold, traumatiske opplevelser og konflikter.

— Dette er en type virksomhet der slike pålegg er vanlige. De har omorganiseringer som går fort. Ledelsen klarer ikke alltid å oppdatere de ansatte. De har også en travel hverdag med å takle rusmisbrukere, sier Berit Haugsgjerd, seniorinspektør i Arbeidstilsynet.

Helsetilsynet har nå opprettet tilsynssak på grunnlag av det anonyme brevet.

— Vi ønsker å få saken opplyst på best mulig måte og få fakta på bordet. Først da kan vi avgjøre om det er hold i dette varselbrevet, sier fungerende fylkeslege Trond K. Haugstvedt.

Klinikksjef Kari Lossius i Bergensklinikkene tilbakeviser påstandene om uforsvarlig drift, og hevder hun sover godt.

– Jeg mener helt bestemt at denne klinikken ikke er dårligere enn andre klinikker.

Les mer i morgendagens BT!

ODD NERBØ