I dag bestemmer Bystyret om de vil gå inn for en fusjon mellom Gaia Trafikk AS og transportselskapet HSD. Møtet begynte i dag klokken 10.00.

Komite for finans, kultur og næring anbefaler at bystyret skal vedta å sette i gang salg av kommunens aksjer i Gaia og Gaias eiendommer, framfor å fusjonere med HSD.

Bergen kommune har sammen med Os kommune 50,9 prosent av aksjene og dermed flertall i Gaia. Formannskapet i Os kommune har gått imot fusjon. Gaia Trafikk AS skal behandle saken på sin generalforsamling i slutten av juni.

Torkel Erdal(MMS-bilde)