SVEINUNG BERG BENTZRØD

SOLRUN DREGELID

I går ettermiddag ble det kjent at Mattilsynet ønsker avføringsprøver av ansatte ved Terina-anlegget. Tilsynet ønsker å sjekke om ansatte kan ha den aggressive E.coli 103-bakterien i kroppen. Én mulig teori blant flere andre er at bakteriene kan ha havnet i spekepølsen Gilde Birkebeiner Sognemorr via menneskehender.

Men de 90 ansatte ved anlegget var i går ikke informert om Mattilsynets planer. Det provoserer både Tilsynets ledelsen lokalt og Gildes konsernledelse. Til sent på kvelden i går ringte ledelsen rundt til ansatte i Sogndal for å varsle og for å ta noe av brodden av den ekstra påkjenningen de nå utsettes for.

— Bare intervjuer

Terinas informasjonssjef Grethe Skundberg sier at det ikke vil bli tatt avføringsprøver nå.

— I første omgang blir det ikke snakk om noe mer enn å la bedriftshelsetjenesten intervjue ansatte. Deretter får vi vurdere om det er nødvendig å ta avføringsprøver, sier Skundberg.

— Dere aksepterer ikke planen om å gjennomføre prøvene før intervjuene er gjennomført?

— Det er korrekt.

— Hvordan har ansatte reagert på ønsket fra Mattilsynet?

— De har ikke rukket å reagere, for de har ikke visst om planen. Måten Tilsynet har gått ut med dette, er sterkt beklagelig. Å informere lokalt først ville være å ivareta ansatte som allerede befinner seg i en vanskelig situasjon, sier Skundberg.

- Griper inn i personvern

Også Gilde sentralt reagerer sterkt.

— Konsernledelsen er opprørt på vegne av medarbeiderne. Grunnregel én er å behandle folk på en ordentlig måte. De har nok belastninger som de har. Å gå ut offentlig først, er uprofesjonelt, sier kommunikasjonsdirektør Nina Sundqvist.

Direktør Knut Skramstad i Gilde Trygg Mat skriver følgende til Aftenposten i en e-post:

«Det vil gripe sterkt inn i de ansattes personvern. Vi kan derfor ikke pålegge ansatte slik testing, verken som rutine ved sykdom/eller utenlandsbesøk, eller ved forsøk på oppklaring av sykdomsspredning.»

Men han skriver også:

«Dersom helsevesenet mener at det vil være riktig å gjennomføre slik testing, vil vi selvfølgelig samarbeide med helsevesenet om gjennomføring av et slikt tiltak.»

Lovpålagt i Sverige

Professor ved Veterinærhøgskolen Per Einar Granum sier at de aller fleste bedrifter som håndterer mat i Norge har systemer for å ta avføringsprøver av de ansatte. Granum har hjulpet flere bedrifter med å få på plass dette. Han viser til Sverige der det over flere år har vært lovpålagt for bedrifter som håndterer mat å ha slike systemer.

Tilsynsdirektør Kristina Landsverk i Mattilsynet sier det ikke ble tatt avføringsprøver av ansatte ved Gildes anlegg på Rudshøgda i Hedmark fordi de ikke var i kontakt med maten i like stor grad som ved Terina.

Aftenposten lyktes i går kveld ikke å få tak i hovedtillitsvalgt ved Gilde Terina Sogndal.

Aftenposten/Bergens Tidende