På et medlemsmøte der nærmere 100 ansatte deltok lyste det av frustrasjon og sinne over byrådets budsjettforslag.

— Jeg er godt bekymret. Det er trist å lese i avisene om arbeidsplassene våre som forsvinner. Hvor er dialogen med arbeidsgiverne? Budsjettet skaper angst og frustrasjon, innledet Bård Alvstad, tillitsvalgt på idrettsseksjonen.

— På parkavdelingen forsvinner det 25 stillinger. Det kommer på toppen av mange års nedbygging. Det er så lett å ta fra våre arbeidsplasser fordi vi konkurrerer om pengene med eldre og skole, sier tillitsvalgt Einar Jensen.

De 40 stillingene som blir igjen er langt fra tilstrekkelig til å følge opp parkanleggene i byen slik vi inntil nå har vært vant til.

— Dette kommer til å merkes også på sentrale parkanlegg i sentrum. Forfallet kommer til å bli tydelig for alle som vandrer i sentrum.

Jensen stilte og spørsmål ved om idrettslagene ville makte å ta over ansvaret for tilsyn med idrettsanlegg på kveldstid, slik byrådet legger opp til.

— Her økes prisene på alle kommunale tjenester. Det blir ikke lett å oppfordre byens innbyggere til å vise dugnadsånd.

Tillitsvalgt Hans Helland jobber på biblioteket på Laksevåg.

— Jeg vet ikke hvor lenge jeg gjør det. Det ligger i kortene at arbeidsplassen min blir nedlagt til nyttår.

På ulike områder innen kultursektoren forsvinner minst 20 stillinger. Bare ved nedlegging av kulturkontorene i bydelene og opprettelse av såkalte ressurssenter spares 10 stillinger.

— De kaller det ressurssentre, harselerte Jensen. - Dette byrådet er bare opptatt av hva de vil spare. De glemmer hva som blir effektene av sparetiltakene.