Dette skal ha kommet frem under politiavhør med de to pågrepne — to menn fra Nepal - samt eieren av restauranten, Frank Werner Hagen.

— Eieren av restauranten har bekreftet at han ansatte dem. Han har også fortalt at han oppfordret dem til å skaffe seg arbeidstillatelse, sier politiadvokat Arne Fjellstad.

Politiet har ikke reist noen sak mot eieren av restauranten. Men både kemneren og NAV var med på aksjonen. De vil vurdere om restauranten har begått lovbrudd i forhold til ansettelser.

Utvist i fjor

Tre menn som ble pågrepet under aksjonen mot Taste of Indian Tandoori Restaurant mandag ble fremstilt for varetektsfengsling. Bakgrunnen for aksjonen var at en rekke personer har fått tappet kredittkortene sine i India. Politiet tror at kortene er blitt kopiert under restaurantbesøk i Marken og at opplysningene er sendt til India.

Etter at BT omtalte saken i går, har et par andre restaurantgjester som mener de er blitt tappet, kontaktet politiet.

Den første som ble fremstilt for fengsling i går var en 39-åring fra Nepal. Han fikk et endelig utvisningsvedtak mot seg i desember i fjor. At han ikke har forlatt landet begrunnet han med at han trodde det fortsatt fantes ankemuligheter.

To og fire uker i varetekt

Ifølge Johnstad har han forklart til politiet at han bodde i en leilighet som tilhørte eieren av restauranten. Dette skal eieren ha bekreftet. Ifølge politiavhørene har 39-åringen vært i Bergen i tre uker.

Nok en mann fra Nepal, også han pågrepet på Taste of Indian Tandoori mandag, ble fremstilt for fengsling i går.

Den tredje som ble fengslet oppga et navn til politiet, men hadde ifølge Johnstad absolutt ingen dokumenter som kunne bekrefte identiteten hans.

Politiets grunnlag for å kreve fengsling var såkalt unndragelsesfare. Det vil si at politiet tror de kan ha til hensikt å forlate landet.

To av de tre ble varetektsfengslet for to uker, mens personen som politiet foreløpig ikke har sikret seg identiteten på, er fengslet for fire uker.

BT har ikke greid å få tak i eieren av restauranten de siste tre dagene. Han har ikke svart verken på tekstmeldinger eller telefonhenvendelser.