ARNE COLLIANDERarne.colliander@bt.no

Det kom frem under gårsdagens forhandlinger i arbeidsrettssaken to avskjedigete har anlagt.Ordningen opphørte i 1998 da Rusmiddeldirektoratet kom med reguleringer for slikt salg. Nå kan bryggeriarbeiderne "bare" kjøpe tre kasser i kvartalet, og rabatten må ikke overstige forretningenes avanse. Men frem til denne ordningen kom, var det fritt frem for de ansatte å kjøpe betydelige mengder med øl for en billig penge.

— Hver ansatt hadde en grense på vareuttak fra personalbutikken på 14.000 kroner i året, opplyste personaldirektør Sigurd Teigen i byretten.

Kontrollapparatet var imidlertid ikke vanntett. Det var opp til ekspeditøren i det interne ølutsalget å vurdere om noen kjøpte for mye.

Når vareuttaket oversteg 2000 kroner, ble de ansatte trukket i lønn. Frem til 1998 var rabatten betydelig større enn nå.

Mange ansatte har sett på denne ordningen som en mulighet til å skaffe seg en ekstrainntekt.

Privat ølutsalg - Fortjenesten per kasse ved videresalg kunne være 100-150 kroner. Jeg vil tro at salg til venner og kjente kunne gi meg en netto ekstrainntekt på rundt 500 kroner i måneden, opplyste den ene av de to som krever jobben sin tilbake, en 32 år gammel lagerarbeider.

Flere kilder har hevdet at mannen nærmest har drevet et privat ølutsalg i tilknytning til en bod ved sin bopel.

— Jeg har solgt øl, men det er snakk om varer jeg enten har fått som julegratiale, eller for noen år siden kjøpte på lovlig vis i personalbutikken vår. Og det dreier seg om svært små mengder, forklarte han i retten.

Personaldirektør Teigen påpekte i sin partsforklaring at det aldri var meningen at ansatte skulle videreselge de rabatterte varene de fikk kjøpe.

— De var til eget bruk, sa han.

Den 32 år gamle lagerarbeideren skal, etter Hansas mening, ha vært aktiv i øltyveriene. Bryggeriet og det private etterforskningsbyrået Crifo har fått nevnt 32-åringens navn som mulig tyv fra flere hold. Flere av kildene skal senere ha trukket de første forklaringene sine.

Avviser alt Selv avviser 32-åringen blankt alle beskyldningene mot seg.

— Jeg har verken alene, eller i ledtog med andre, stjålet en eneste ølflaske eller boks, sa han i retten.

Han stilte seg uforstående til at han var dratt inn i saken, og hevdet at han heller ikke kjente til at andre skal ha stjålet øl. Han reagerte dessuten sterkt på måten etterforskerne fra Crifo behandlet ham på.

— Jeg fikk beskjed om at jeg bare kunne tilstå. Jeg ante ikke engang hva jeg var beskyldt for. Dessuten ble jeg fysisk presset ned igjen i stolen da jeg ville forlate rommet vi satt i da jeg ble kalt inn til dem, sa han.