• Jeg har fått flere henvendelser fra hjemmesykepleiere som er frustrerte over arbeidspresset etter omorganiseringen.

Det sier bypolitiker Ragnhild Hedemann. Hun slår dermed fast at sykepleier Bente Fløisand-Larsen som slo alarm i BT i går om arbeidsforholdene i hjemmesykepleien i Bergen kommune, ikke er alene om å reagere.

Hedemann, som er medlem av bystyrets sosialkomité, har allerede slått på alarmklokken overfor byråd Trude Drevland.

— I løpet av valgkampen har jeg fått flere henvendelser fra frustrerte hjemmesykepleiere, sier SV-veteranen.

— Sykepleierne bekymrer seg på faglig grunnlag. Det gjør dem vondt at de ikke lenger har tid til å gi hjelp dem som åpenbart trenger det.

Hedemann er ikke i tvil om annet enn at hjemmesykepleierne nå må gjøre en rekke oppgaver som tidligere ble utført av hjemmehjelperne.

— Sykepleiere og hjelpepleiere løper og løper. Flere ganger har det skjedd at de må avvise pasienter som skal hjem fra sykehus. Det ender med at de ikke får gjort jobben som brukerne trenger og har krav på.

Hedemann stilte byråden et muntlig spørsmål om det hun oppfatter som krisen i hjemmesykepleien i forrige komitémøte.

— Drevland har lovet at hun skriftlig vil gi en vurdering hvor mange årsverk som har kommet til i tilleggsoppgavene som hjemmesykepleien har fått etter omorganiseringen, sier Hedemann.