GUNNAR WIEDERSTRØMgunnar.wiederstrøm@bt.no

20 ampuller med det sterke smertestillende morfinpreparatet Ketogan mangler i medisinskapet. I tillegg mangler nærmere 200 tabletter med B-preparater, dvs, andre smertestillende medikamenter, samt beroligende medikamenter og sovemedisin.

Tatt fra pasientene Svinnet ble oppdaget i januar i år da oversykepleier gikk igjennom protokollen for forbruk av A-preparater. Dette førte til at sykehjemmets ledelse også gikk gjennom forbruket av de øvrige medikamentene.— Det viste seg at det manglet tabletter i ukedosettene med medisiner til flere av pasientene. Om dette skyldes utro tjenere eller slurv, vet vi ikke, sier helse- og sosialsjef Jann Aasbak i Årstad bydel.En opptelling av det som var i medisinskapene og det som var registrert forbrukt av pasientene viste et gap på nærmere 200 tabletter de siste tre månedene av fjoråret.

Sykepleierne slurver - Årsaken kan være at sykepleiere glemmer å føre opp de medikamentene pasientene faktisk får. Men vi har dessverre god grunn til å tro at noe er stjålet, sier Aasbak.Grunnen er at det har forsvunnet mogadon-tabletter (sovemedisin) til tross for at ingen av pasientene er foreskrevet slik medisin.- Når medisin mangler i pasientenes dosetter, kan dere da være sikre på at pasienter har fått de medikamentene de faktisk skulle hatt?- Vi tror at pasientene har fått de medikamentene de faktisk skal ha.

Svinn i flere år Aasbak kan ikke utelukke at tyverier av B-preparater kan ha foregått over lang tid. Når det gjelder A-preparater er kontrollen så streng at Aasbak utelukker at det her har vært svinn over lang tid.- Vi vurderer nå å innføre den samme kontrollen for B-preparater som det er for A-preparater. Ellers har det gått ut skriv til alle sykepleierne om at de må skjerpe rutinene når det gjelder føring av faktisk forbruk.

Det er i hovedsak de 20 sykepleierne ved Gullstøltunet mistanken nå retter seg mot. Ledelsen ved sykehjemmet har valgt å være svært åpne om svinnet, og har tatt det opp på et møte med de ansatte. I slutten av forrige uke ble sykepleierne informert om at forholdet blir politianmeldt.I januar er det ikke registrert noen form for svinn av medikamenter.