Fylkestinget vedtok i ettermiddag å ansette kommunaldirektør i Bergen kommune, Rune Haugsdal, til ny fylkesrådmann. Dermed blir Haugsdal fylkets viktigste byråkrat de neste årene.

Det er tidligere meldt at ansettelsutvalget i fylkeskommunen har tilbudt Haugsdal en lønn som er langt høyere enn det som har vært vanlig for stillingen. Tidligere har fylkesrådmannens lønn fulgt nivået til fylkesordføreren, mens Haugsdal var tilbudt 1,4 millioner i årslønn.

Lukket salen

Før vedtaket om ansettelsen måtte derfor fylkestinget vedta å splitte ordfører— og rådmannslønnen. Deretter ble salen lukket da fylkestinget skulle gjøre selve ansettelsesvedtaket og vedtaket om tilsettelsesvilkårene for Haugsdal. Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen argumenterte med at saken var unntatt offentlighet, og viste til kommunelovens paragraf 31, der det heter at politiske organ skal lukke møtet når det behandles tjenlige forhold for ansatte.

-Jeg opplever det som et lovkrav. Vi har ikke annet valg enn å lukke salen, sa Nilsen.

SV protesterte, men fikk ikke medhold.

Får fallskjerm

Bak lukkede dører vedtok dermed fylkestinget å ansette Haugsdal og gi ham en årslønn på 1,4 millioner kroner. Haugsdal får også krav på en retrettstilling ved åremålets utløp, der lønnen blir 80 prosent av fylkesrådmannens lønn på det aktuelle tidspunktet.

Et punkt som fortsatt er uklart, er hvordan fylkesordførerens lønn skal justeres i fremtiden, nå når den ikke lenger er knyttet til fylkesrådmannens lønn. Terje Søviknes (Frp) foreslo at lønnen skulle justeres i samsvar med resultatet av lønnsforhandlingene i offentlig sektor.

ANSATT: Rune Haugsdal blir Hordalands nye fylkesrådmann.
Bergen kommune