— Det var forferdelig. Jeg har aldri opplevd noe lignende.

Natt til tirsdag ble Anraj Arumairasa (21) og familien vekket av at det ringte på. Utenfor sto politiet.

— De kom i halv fire-tiden, midt på natten. Fem politimenn. De sa at mamma og søsteren min ikke hadde lov til å være i Norge lenger, at de måtte pakke sakene sine og dra, forteller han.

— De fikk sjokk og gråt hele tiden.

Familiens advokat, Asgeir Thomassen, reagerer på at verken han eller familien ble varslet før politiet sto på døren.

— Jeg synes det er unødvendig brutalt. De har bodd på en kjent adresse i Bergen. Det er ingen grunn til å anta at det er unndragelsesfare, sier han.

Fra boligen på Laksevåg ble søsteren og moren kjørt til Flesland og satt på et fly til Oslo. Der venter de nå på å bli uttransportert til Sri Lanka. De har gjennom advokat Thomassen bedt om at BT ikke bruker deres navn, av frykt for represalier i hjemlandet.

Flyktet fra borgerkrig

Politiet sier til BT at de ikke kan kommentere detaljer i saken på grunn av taushetsplikten.

— Vi kan bekrefte at seks personer ble pågrepet i Bergen i dag morges, og de sitter nå på Trandum i påvente av uttransport. Vi kan ikke kommentere når uttransporten skal foregå, sier Monica Thorud Olsen, kommunikasjonsrådgiver i Politiets utlendingsenhet.

Arumairasa sier han har fått høre at de sendes ut allerede onsdag. Han har ikke snakket med moren eller søsteren siden de var på Flesland.— Jeg har prøvd å kontakte dem, men har ikke fått svar, sier han.

Familien har flyktet fra borgerkrigen på Sri Lanka.

Anraj Arumairasa kom til Norge som mindreårig asylsøker for ti år siden, og fikk oppholdstillatelse i 2002. Moren og søsteren kom etter i juni 2007, da søsteren var 11 år gammel. De fikk derimot avslag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE).

— Siden jeg fikk opphold av samme grunn, synes jeg det er urettferdig at de ikke får det. Og det pågår saker i Høyesterett som handler om dette. Det er urettferdig å sende dem ut før de sakene er avgjort, sier Arumairasa.

Vennene: - Helt uvirkelig

På Bergen Katedralskole, der søsteren går, har venninnene samlet seg for å hjelpe. De sprer budskapet om den fortvilte situasjonen på Facebook.

— Det er helt uvirkelig. Hun er en av oss. Jeg har kjent henne siden vi var 11 år gamle. Hun er godt integrert og har norske venner, og nå blir hun sendt tilbake. Det er utrolig trist, sier Malavi Sivakanesan (17).

sri lanka08_2.jpg

Hun sier venninnens unge alder gir dem håp om at hun kan få bli likevel.

— Hun kom fra krigen, og Norge ga henne håp om et fantastisk liv. Nå blir hun sendt tilbake til et sted der unge jenter blir voldtatt og kidnappet. Situasjonen for tamiler på Sri Lanka er håpløs. Hun har ikke noen der, sier Sivakanesan.

Familien frykter situasjonen på Sri Lanka, sier advokat Thomassen.

— De mener det ikke er trygt der. De er fra området nord på Sri Lanka, der det er en vanskelig menneskerettssituasjon. Men norske myndigheter er av en annen oppfatning, sier han.

- Søsken bør bo sammen

Advokaten reagerer på tidspunktet, og viser til at Høyesterett for tiden behandler to prinsipielt viktige saker om asylbarns rettigheter. Disse avgjørelsene vil skape presedens i asylsaker.

— Det er fryktelig dårlig timing å hente dem nå, sier advokaten.

Han viser også til at stortingsmeldingen om barn på flukt ble behandlet så sent som forrige uke. Den sier at UNE skal legge mindre vekt på innvandringsregulerende hensyn og mer på barnefaglige vurderinger.

Thomassen forteller at de prøver å få utsendelsesvedtaket omgjort, og at familien om nødvendig vil vurdere rettslige skritt.

— Dette er en familiesplittelse. Dette er unge søsken som bør bo sammen. Vi har fått uttalelser fra skolens minoritetsrådgiver og en psykolog. Det er viktig at UNE får denne informasjonen før de sender dem ut, og jeg forventer at de får reise hjem igjen når UNE får sett på dette, sier Thomassen.

Begrunnelsen for UDI og UNEs avslag er at moren og søsteren ikke har krav på asylbeskyttelse, og at de heller ikke har sterk nok tilknytning til Norge.

Uenighet i nemnda

Nemnda var splittet: Én ville gi opphold, to ville ikke.

«Flertallet [mener] at det ikke foreligger slik særlig tilknytning til riket som kan gi grunnlag for å innvilge oppholdstillatelse. [...] Mindretallet mener at vilkårene for å gi en tillatelse etter lovens § 38 er oppfylt. Det legges til grunn at datteren har fått en særlig tilknytning til riket, da hun har bodd her i snart tre år og at hun er sterkt knyttet til broren sin som bor her», heter det i avslaget fra UNE, som kom for over to år siden, i oktober 2010.

UNE viser også til at situasjonen på Sri Lanka er vesentlig bedret etter avslutningen av den væpnede konflikten i 2009.

Lisbeth Iversen (KrF), byråd for sosial, bolig og områdesatsning, sier til BT at bystyret i Bergen flere ganger har oppfordret regjeringen til å vise hensyn i saker der familier har oppholdt seg i Norge lenge, og barn er involvert

— Barn som har kommet til Norge fra en vanskelig situasjon i hjemlandet fortjener ikke bli pågrepet på natten, uten forvarsel. Å dele opp en familie på denne måten er hjerteskjærende, sier Iversen.

Bjørn Lyster, infosjef i UNE, sier at de ikke kan kommentere saken på grunn av taushetsplikt.

SAMLER VENNENE: Ebitha (fra v.), Keshia, Nitharsana og Nicola bruker Facebook til å fortelle om venninnens fortvilte situasjon.
EIRIK BREKKE