— Bergen kan fremstå som bærekraftighetens hovedstad. Bergen har stor kompetanse både i det akademiske og det bedriftsmessige miljøet som kan gjøre mye på kort sikt. Dette er en utfordring vi burde ta som by.

Det sier administrerende direktør i Emisoft, Rune Neteland.

Bærekraft

Bedriften står som arrangør av konferansen «Sustainability now» (bærekraftig utvikling nå) som starter på Bryggens Museum kommende tirsdag og varer til onsdag 31. oktober. Det kommer beslutningstakere fra offentlig og privat sektor, universitetsmiljø og privatpersoner fra inn-og utland.

De siste 15 årene har Emisoft laget miljøregnskap for selskaper som har måttet rapportere til myndighetene, for eksempel større oljeselskaper eller flyselskaper.

For å understreke poenget med konferansen har arrangøren kjøpt CO2-kvoter til de nærmere 180 deltakerne. Konferansen er en miljøkonferanse med litt større perspektiv enn vanlig: Miljø, økonomi og samfunnsansvar.

Samarbeid

— Miljøbevissthet og -arbeid er nærmest blitt en konkurranse om hvem som er best. Vi bør snarest mulig komme dit at de ulike miljøene samarbeider i stedet for å konkurrere, sier direktør Neteland.

— De selskapene som er pålagt miljøkrav fra myndighetene er ofte en bransje styrt av det offentliges krav, det vil si at de ikke gjør noe før de får krav om det. I dag ser vi heldigvis at mange bedrifter setter sine egne grenser og krav, fordi det kan være lønnsomt i lengden å være miljøbevisst. Dette igjen kan føre til at myndighetene skjerper allerede fastsatte krav, sier Neteland.

Foredragsholdere er blant annet tidligere miljøvernminister Børge Brende, Magnus Christiansen fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Per Løken fra Toyota som skal foredra om selskapets nye grønne profil. Bergens nye «klimaminister», Lisbeth Iversen, skal holde avslutningsforedraget.