Det er flere menn enn kvinner som oppgir sine studier, viser rapporten, som er utarbeidet av Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU STEP), på oppdrag fra universitetene i Oslo, Trondheim og Bergen.

– Rundt 56 prosent av studentene forsvinner fra universitetene uten å fullføre noen grad, men dette gjelder i stor grad studenter som bytter studiested for å begynne på noe annet. De fleste av disse søker over til en høyskole, sier forsker Elisabeth Hovdhaugen som har vært med på å utarbeide rapporten til studentavisen Studvest i Bergen.

– Totalt er det 17 prosent som faller fra studiene uten å begynne på nye. Dersom vi ser på dem som har sluttet i utdanningen, oppgir nesten 30 prosent av studentene at de angrer på avgjørelsen, og over en tredel ser frafallet som et nederlag, sier Hovdhaugen.