— Egentlig skulle det ha vært gravferd fra Fister kirke som hun hørte til og hvor hun ble konfirmert, men den er for liten. Derfor er det besluttet at gravferden skal skje fra Hjelmeland kirke hvor jeg selv skal forrette, sier Andreassen.

Det er ventet stort oppmøte til gravferden. Blant annet kommer det en buss fra Førde med Anne Slåttens medstudenter.