• Jeg ber deg, statsminister Tony Blair, om umiddelbart å stanse utslippene av atomavfall fra gjenvinningsanleggene i Sellafield.

Det skriver byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen i et brev til Stor-britannias statsminister. Brevet ble sendt Downing Street i dag. Brevet er en oppfølging av byrådets tidligere henstilling til den norske regjeringen om å forberede sak for den internasjonale domstolen i Haag.

I brevet til Tony Blair skriver by-rådslederen at Bergen by er svært u-rolig over at det britiske miljødi-rektoratet har trukket tilbake kravet om en 80 prosents reduksjon av technetium-utslippene. Det er dette radioaktive stoffet som sprer seg oppover langs norskekysten.

— Technetium har allerede begynt å bygge seg opp i næringskjeden. Situasjonen er alvorlig, særlig tatt i betraktning den betydning fiskeri og havbruk har for sysselsetting og aktivitet langs vestkysten av Norge, skriver Strøm-Erichsen.