Krigsfaren i Midtøsten ble det sentrale tema da Arbeiderpartiet i Bergen holdt årsmøte i Folkets Hus lørdag. Byrådslederen selv, Anne-Grete Strøm-Erichsen, slo an tonen da hun brukte den første tredjedelen av sin årsmøtetale på å omtale faren for at USA angriper Saddam Husseins Irak.

Anne-Grete Strøm-Erichsen var særlig redd for at USA ville sette FN til side og gå til angrep mot Sikkerhetsrådets vilje. Det kan føre til varig svekkelse av FN.

— Vi må for all del sikre at FN ikke mister sin innflytelse, slik Folkeforbundet gjorde, og Norge har et stort ansvar, særlig i den aktuelle situasjonen, for å bidra til å styrke FNs rolle som den organisasjonen som skal sikre fred for oss alle, sa Strøm-Erichsen.

Forventer mer av Bush

— Spørsmålet som mange stiller seg, er om dagens situasjon rettferdiggjør en massiv militær bombing og invasjon, som helt sikkert vil føre med seg store sivile tap. Det finnes flere diktaturer i verden av samme klasse som Irak. For-leden hørte vi president Bush snakke om «game over», som om det var et krigs-spill han lekte.

Vi forventer faktisk mer av USAs president enn dette.

Byrådslederen ble flere ganger avbrutt av applaus, og i debatten som fulgte var det krigsmotstanderne som hadde overtaket. Tidligere AUF-leder Ingrid Nord-haug hamret på at Norge i hvert fall ikke skal delta militært, og Per Rune Henriksen oppfordret årsmøtet til å stille opp i fredsdemonstrasjonen neste lørdag.

Langet ut mot Høyre

Byrådslederens tale var ellers preget av at det stunder til valgkamp, og dermed fikk hovedmotstanderen, Høyre, kraftig gjennomgå både lokalt og nasjonalt.

— Vi har dessverre en passiv regjering der markedets suverenitet er religion.

Næringsminister Ansgar Gabrielsen tror at det beste han kan gjøre er ikke å gjøre noe som helst. I det siste har vi opplevd at de høye strømprisene har svekket troen på det frie markedet. Vi mo jo bare innrømme at Arbeiderpartiet var med på innføringen av den nye energiloven på 90-tallet, men det skal ikke hindre oss å se etter om loven fungere etter hensikten.

Bergens egen Erna Solberg, kommunalministeren, fikk selvfølgelig også sitt pass påskrevet.

— Bergen sitter igjen med 91 prosent av landsgjennomsnittet i skatteinntekter. Med samme snitt som Stavanger, ville vi hatt 350 millioner kroner mer til å løse alle oppgavene våre. Og så opptrer Erna Solberg bare som Høyres fremste valg-kampmedarbeider og avslår vår søknad om 100 millioner kroner og forklarer at hun ikke ser noen grunn hvorfor hun skulle gi Bergen mer penger.

Uklare forskjeller

Strøm-Erichsen anklaget videre Høyre for dobbeltspill, ved at partiet sentralt tar strupetak på kommunene, mens Høyre lokalt plusser på både her og der.

Men det er ikke bare svart og hvitt. Eilert Jahn Lohne mente for sin del av Arbei-derpartiet til dels lider av politisk schizofreni.

— Det er ikke alltid lett å se forskjell på Høyre som vil ha mer marked og Arbeiderpartiet som roper på mer konkurranse, sa Lohne.

Odd Rambøl fulgte opp det Lohne sa og undret seg storlig over hvordan det hadde seg at så mange fremtredende Ap-folk, som for eksempel tidligere miljøvernminister Siri Bjerke, hadde gått over til Næringslivets Hovedorganisasjon.

— Vi kan samarbeide om mye, men når det kommer til stykket, er det viktig å være klar på hvor fienden står, sa Odd Rambøl.